Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om lærlingeuddannelser - Reprofaget. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelser: Litograf F, litograf M og offsettrykker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag og erhvervsuddannelsesrådet skal man meddele, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende, at ovennævnte uddannelser indtil videre gennemføres sideløbende med de tilsvarende 2. dels-uddannelser. Godkendelsen har virkning for indgåelse af uddannelsesaftaler pr. medio 1986.

Lovgrundlag: Lærlingeloven af 1956.

Uddannelsens varighed: 4 år omfattende i alt 30 skoleuger.

Uddannelsesmodel:

 

 !-------!-------!-------!---------!-------!---! 

  S10   P   S10    P    S10  P 

 !-------!-------!-------!---------!-------!---! 

P = Praktikophold

S = Skoleophold.

Uddannelsesforløb:

1. skoleophold 10 uger (trin 1)

1. praktikophold ca. 1 1/4 år

2. skoleophold 10 uger (trin 2)

2. praktikophold ca. 2 år

3. skoleophold 10 uger (trin 3)

Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie perioder ikke er medregnet.

Der kan ske kalendermæssige forskydninger af de enkelte skoleophold af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Timefordeling på de enkelte skoleophold:

 

         Trin 1   Trin 2  Trin 3  I alt 

         ------------------------------------ 

 Værksteds 

 praktik      220    220    220   660 

 Faglig teori    60     60    60   180 

 SVSD        60     50    50   160 

 Valgfrie fag    -     30    30    60 

 Datalære      40     20    20    80 

 Matematik 

 (Repro) (* 1)   20     20    (20)   60 

 Teknisk           (* 3) 

 engelsk (* 2)   20    (20)   (20)   60 

               (* 3)   (* 3) 

         ------------------------------------ 

          400    400    400   1200 

Undervisningen af lærlinge og efg-elever gennemføres på trin 2 og 3 i samlæste klasser. Der kan i visse tilfælde blive tale om samlæsning af lærlinge og efg-elever også på trin 1, hvis antallet af lærlinge er for lille til en holddannelse.I disse tilfælde følges timeplanen for efg-uddannelsen.

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Denne skrivelse ophæver undervisningsplan for kemigraf- og litograffagets lærlinge af 30. juni 1969.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

(* 1) Kun litograflærlinge

(* 2) Kun offsettrykkerlærlinge

(* 3) Undervisningsindhold endnu ikke fastlagt.