Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende fagkonsulenter inden for det grafiske område

(De tekniske skoler)


PER NIELSEN

Ambra Alle 27

2770 Kastrup Københavns t.s. afd. i Rødovre

Tlf.: 31 50 38 73 Tlf. 45 41 16 66

Fagkonsulenten varetager opgaver både i basisuddannelsen og samtlige lærlinge- og 2. dels uddannelser inden for området.

Tilknyttet som fagkonsulent for det almene område er endvidere:

CHRISTIAN OVERGAARD

Niels Ebbesensvej 50

8900 Randers Århus tekniske skole

Tlf.: 86 41 51 08 Tlf. 86 16 61 00

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-801 af 1. september 1987.

P.m.v.

e.b.

Ole Hetland

viceinspektør

Officielle noter

Ingen