Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2.dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Flymekaniker

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som flymekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------! !--!---!-----!---!----!---!----!---!-----!---!--!---! 

  Basis  S2 P  S10  P  S8  P  S8  P  S10  P S2 P 

 !-------! !--!---!-----!---!----!---!----!---!-----!---!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Skoleophold (trin 1)         2 uger 

 1. Praktikophold          ca. 12  - 

 2. Skoleophold (trin 2)         10  - 

 2. Praktikophold          ca. 24  - 

 3. Skoleophold (trin 3)         8  - 

 3. Praktikophold          ca. 24  - 

 4. Skoleophold (trin 4)         8  - 

 4. Praktikophold          ca. 24  - 

 5. Skoleophold (trin 5)         10  - 

 5. Praktikophold          ca. 24  - 

 6. Skoleophold (trin 6)         2  - 

 6. Praktikophold          ca. 8  - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde    Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsunder- 

 visning      0   104   100   86   104    0  394 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori     80   196   140   154   196   80  846 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag   0   50   40   40   50    0  180 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag    0   50   40   40   50    0  180 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt       80   400   320   320   400   80  1600 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Flymekanikeren vedligeholder, afprøver og reparerer flysystemer bestående af flystel, flymotorer, elforsyning, instrument- og kommunikationssystemer.

Flymekanikeren udfører arbejdet ved anvendelse af det for branchen krævede mindste udstyr samt reparationshåndbøger og informationsdata på engelsk.

Arbejdet udføres efter fabrikantens forskrifter, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen. Flymekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen