Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2.dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- & metalområdet. Uddannelse: Lastvognsmekaniker

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som lastvognsmekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----! !---!-----!-----!----!-----!----!-----!----!---! 

 Basis   P  S10  P  S9  P  S5  P  S5  P 

 !-----! !---!-----!-----!----!-----!----!-----!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold          ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)         10  - 

 2. Praktikophold          ca. 30  - 

 2. Skoleophold (trin 2)         9  - 

 3. Praktikophold          ca. 39  - 

 3. Skoleophold (trin 3)         5  - 

 4. Praktikophold          ca. 38  - 

 4. Skoleophold (trin 4)         5  - 

 5. Praktikophold          ca. 8  - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

  lastvognsmekaniker- og traktormekanikeruddannelserne i samlæste 

  klasser. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde          Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning    162   148    60    90   460 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori          138   122    90    80   430 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag        50    45    25    30   150 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag         50    45    25    0   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt            400   360   200   200   1160 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Lastvognsmekanikeren reparerer og vedligeholder lastvogne, busser, påhængsvogne og sættevogne og sættevogne samt det udstyr der normalt er monteret på chassierne til samme, herunder kraner og andet hydraulisk tilbehør.

Lastvognsmekanikeren udfører arbejdet under anvendelse af værkstedshåndbøger på engelsk, tysk og svensk. Endvidere data, så som detailforskrifter for køretøjer, samt det for branchen krævede mindsteudstyr.

Lastvognsmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold og indsigt i virksomheds- og organisationsforhold.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen