Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- & metalområdet. Uddannelse: Karosserismed

(De tekniske skoler)

De tekniske skoler.

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som karosserismed med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----! !----!-----!--------!--!----------!----!----------!--!--! 

 Basis   P  S10   P  S5   P   S9    P   S5 P 

 !-----! !----!-----!--------!--!----------!----!----------!--!--! 

  P = praktikophold       S = skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold        ca. 26 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)      10 - 

 2. Praktikophold        ca. 31 - 

 2. Skoleophold (trin 2)       5 - 

 3. Praktikophold        ca. 31 - 

 3. Skoleophold (trin 3)       9 - 

 4. Praktikophold        ca. 31 - 

 4. Skoleophold (trin 4)       5 - 

 5. Praktikophold        ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

  i samlæste klasser. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde      Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4   I alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds-      200    100    180    100   580 

 undervisning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori       110    50    94    70   324 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag     40    30    40    30    140 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag      50    20    46    0    116 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt         400    200    360    200   1160 

 ------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede karosserismed kan opbygge og fremstille karosserier og chassier på erhvervskøretøjer.

Endvidere reparere og oprette karosserier og chassier på erhvervs- og personkøretøjer herunder motorkøretøjer, specielle motorkøretøjer, trailere, anhængere, sættevogne og campingvogne.

Karosserismeden har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen