Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om uddannelserne til tilsynsteknikere ved svine- og kreaturslagterier samt ved fjerkræslagterier

(De tekniske skoler)

Finansudvalget har den 28. maj 1986 godkendt, at uddannelserne til tilsynsteknikere ved svine- og kreaturslagterier og ved fjerkræslagterier etableres i direktoratets regi.

I. Formål med uddannelse til tilsynstekniker ved svine- og kreaturslagterier.

Det er formålet at uddanne tilsynsteknikere, som under en dyrlæges tilsyn og ansvar kan varetage særlige kontrolopgaver på slagterier og andre kød- og kødvarevirksomheder.

Adgangsbetingelser.

Faglig uddannelse inden for slagtebranchen, eller 3 års beskæftigelse inden for branchen.

 

 Uddannelsesmodel. 

 !------------!----------!---------!  21 uger 

    S11     P7     S3    (incl. eksamen) 

 !------------!----------!---------! 

 S = skole  P = praktik 

30 lektioner ugentligt.

Undervisningsgrundlag.

Undervisningen meddeles på grundlag af kursusplaner godkendt af direktoratet for erhvervsuddannelserne.

Bemærkninger:

Det påregnes, at ca. 16 elever optages til uddannelsen i løbet af efteråret 1986 på slagteriskolen i Roskilde.

II. Formål med uddannelsen til tilsynstekniker ved fjerkræslagterier.

Det er formålet at uddanne tilsynsteknikere, som under en dyrlæges tilsyn og ansvar kan varetage særlige kontrolopgaver på fjerkræslagterier.

Adgangsbetingelser.

Efg-basisuddannelsen inden for levnedsmiddelområdet eller faglært inden for området eller 4 års beskæftigelse inden for området.

Uddannelsesmodel.

 

 !-----------!---------!-----! 15 uger 

    S8     P5   S2  (incl. eksamen) 

 !-----------!---------!-----! 

S = skole P = praktik

35 lektioner ugentligt.

Undervisningsgrundlag.

Undervisningen meddeles på grundlag af kursusplaner godkendt af direktoratet for erhvervsuddannelserne.

Bemærkninger:

Det påregnes, at ca. 16 elever optages til uddannelsen i løbet af efteråret 1986 på Slagteriskolen i Roskilde.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen