Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ophør af tilgangen til lærlingeuddannelser - reprofaget. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelser: Litograf F og litograf M

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet og Lærlingerådet skal man meddele, at direktoratet kan godkende, at tilgangen til litografuddannelserne ophører indtil videre for såvidt angår uddannelsesaftaler i henhold til lærlingeloven. Tilgangen til de tilsvarende uddanelser i henhold til efg-loven opretholdes, ligesom tilgangen til offsettrykkeruddannelsen i henhold til lærlingeloven opretholdes indtil videre.

Denne skrivelse ophæver den del af direktoratets skrivelse af 30. maj 1986 (V-719), der omhandler litograf F og litograf M.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen