Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2.dels uddannelserne inden for jern- & metalområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet og forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt nedenstående 2. dels uddannelser inden for jern- og metalområdet, med virkning fra 1. januar 1986.

For alle uddannelser gælder, at kalendermæssigt kan der ske en vis forskydning i de enkelte praktikopholds varighed for de enkelte hold, begrundet i en rimelig ressourceudnyttelse af skolekapaciteten.

S = skoleophold

P = praktikophold

Lovgrundlag:

Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser - 289 af 8. juni 1977.

 

 UDDANNELSESTID ÅR:     0   1/2 1 1 1/2  2 2 1/2   3 

 SMEDE- & MASKINLINIEN 

              !-!---!-----!--!-----!--!-------!--!-! 

 BESLAGSMED ............... P S10  P  S3  P  S3   P  S3 P 

              !-!---!-----!--!-----!--!-------!--!-! 

              !-!---!-----!--!-----!--!-------!--!-! 

 BYGNINGS- & LANDBRUGSMED . P S10  P  S9  P  S5   P  S5 P 

              !-!---!-----!--!-----!--!-------!--!-! 

              !-!---!-----!---!----!--!-------!--!-! 

 FINMEKANIKER ............. P S10  P  S10 P  S6   P  S6 P 

              !-!---!-----!---!----!--!-------!--!-! 

              !-!---!---!---!-!-!--!---!--! 

 HÅNDFORMER ............... P S 8 P S 6 P P S4 P S4 P 2 1/2 år 

              !-!---!---!---!-------------! 

 INDUSTRIFORMER............ ! !  !  !  ! ! 1 år 

              ----------------- 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

 INDUSTRIRØRSMED .......... P S10  P  S9  P  S5  P  S5 P 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

 KLEJNSMED ................ P S10  P  S9  P  S5  P  S5 P 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

              !-!---!----------!---!----------!--!-! 

 KØLEMONTØR ............... P S10  P    S10    P  S8 P 

              !-!---!----------!---!----------!--!-! 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

 LANDBRUGSMASKINMEKANIKER.. P S10  P  S7  P  S5  P  S5 P (*1) 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

 MASKINARBEJDER ........... P S10  P  S10 P  S5  P  S5 P (*1) 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

 PLADE- & KONSTRUKTIONSSMED. P S10  P  S9  P  S5  P  S5 P 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

 SKIBSBYGGER .............. P S10  P  S5  P  S9  P  S5 P (*1) 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

              !-!---!---------------!--!------!--!-! 

 SKIBSMONTØR .............. P S10  P       S7  P  S5 P (*1) 

              !-!---!---------------!--!------!--!-! 

              !-!---!-----!---!-----!--!------!--!-! 

 SVEJSER .................. P S10  P  S10 P  S5  P  S5 P (*1) 

              !-!---!-----!---!-----!--!------!--!-! 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

 VVS-RØRSMED .............  P S10  P  S9  P  S5  P  S5 P 

              !-!---!-----!--!------!--!------!--!-! 

              !-!---!-----!---!-----!--!-----!---!-! 

 VÆRKTØJSMAGER/FORM ....... P S10  P  S10 P  S5  P S10 P (*1) 

              !-!---!-----!---!-----!--!-----!---!-! 

              !-!---!-----!---!-----!--!-----!---!-! 

 VÆRKTØJSMAGER/ SNIT & STANS P S10  P  S10 P  S5  P S10 P (*1) 

              !-!---!-----!---!-----!--!-----!---!-! 

 TRANSPORTMIDDELLINIEN 

              !-!---!-----!--!------!--!-----!---!-! 

 AUTOMEKANIKER ............ P S10  P  SP  P  S5  P S5 P (*1) 

              !-!---!-----!--!------!--!-----!---!-! 

              !-!---!---!--!----!--!-! 

 CYKELMEKANIKER ........... P S5  P S5 P  S2 P 1 år 9 mdr 

              !-!---!---!--!----!--!-! 

              !--!-!---!---!--!---!--!----!---!-!--!-! 

 FLYMEKANIKER ............. S2 P S10 P S8 P S8 P  S10 P S5!P 

              !-!---!-----!---!----!---!-----!---!-! 

 KARROSSERISMED ........... P S10  P  S5  P  S9  P  S5 P (*1) 

              !-!---!-----!---!----!---!-----!---!-! 

              !-!---!---!--!----!---!-! 

 KNALLERTMEKANIKER ........ P S10 P S5 P  S2 P 1 år 9 mdr (* 1) 

              !-!---!---!--!----!---!-! 

              !-!---!-----!---!-----!--!----! 

 MOTORCYKELMEKANIKER ...... P S10 P S5  P S7 P S2 P! 2 år 

              !-!---!---!---!---!--!---!--!-! 3 mdr (*1) 

              !-!---!-----!--!------!--!-----!--!-! 

 LASTVOGNSMEKANIKER ....... P S10  P  S9  P  S5  P  S5 P (*1) 

              !-!---!-----!--!------!--!-----!--!-! 

 ELEKTROLINIEN 

              !-!---!---!---!---!---!---!---!-!--!-! 

 AUTOMATIKMEKANIKER ....... P S10 P S6  P S10 P S5 P S5 P 

              !-!---!---!---!---!---!---!---!-!--!-! 

 ELEKTRONIKMEKANIKER ...... P S10 P S10 P S6  P S5 P S5 P 

              !-!---!---!---!---!---!---!---!-!--!-! 

 KONTORMASKINMEKANIKER .... P S10 P S10 P S6  P S5 P S5 P 

              !-!---!---!---!---!---!---!---!-!--!-! 

              !-!---!---!---!---!---!---!---!-!--!-! 

 RADIOMEKANIKER ........... P S10 P S6  P S10 P S5 P S5 P 

              !-!---!---!---!---!---!---!---!-!--!-! 

              !-!--!--!---!--!---!--!---!--!---!--!--!-! 

 DATAMEKANIKER ........... P S5 P S10 P S10 P S10 P S10 P S5 P 

              !-!--!--!---!--!---!--!---!--!---!--!--!-! 

3 1/2 4

(* 1) Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i samlæste klasser.

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles indtil videre på grundlag af de eksisterende kursusplaner.

Vedrørende fællesfagundervisningen henvises til direktoratets skrivelser herom.

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke angivet.

De enkelte uddannelser vil blive beskrevet særskilt i skrivelser, der udsendes snarest.

Denne skrivelse ophæver V-627 af 16. maj 1984.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen