Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Fag/branche: Maskinarbejder

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som maskinarbejder.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag:

Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !---------! !----!-----!-----!-----!-----!-----!---!--!---! 

 Basis     P  S10  P  S10   P  S5  P S5 P 

 uddannelse 

 !---------! !----!-----!-----!-----!-----!-----!---!--!---! 

  P = Praktikophold 

  S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 26 uger 

 1. skoleophold (trin 1)     10 - 

 2. praktikophold       ca. 30 - 

 2. skoleophold (trin 2)     10 - 

 3. praktikophold       ca. 30 - 

 3. skoleophold (trin 3)      5 - 

 4. praktikophold       ca. 32 - 

 4. skoleophold (trin 4)      5 - 

 5. praktikophold       ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med 

  motorcykelmekanikerlærlinge i samlæste klasser. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde    Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds-    200    200    100    100    600 

 undervisning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori     100    100    50    50    300 

 -------------------------------------------------------------------- 

 RAF-fag      20    20     0     0    40 

 (*) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag   40    40    30    50    160 

 (**) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag    40    40    20     0    100 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt       400    400    200    200   1200 

 -------------------------------------------------------------------- 

 • (*) Retningsbestemte almene fag: teknisk engelsk.
 • (**) Obligatoriske fællesfag: Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede maskinarbejder kan udøre alle normalt forekommende arbejdsdicipliner inden for maskinel og manuel bearbejdning, montage, reparationsarbejde.

Han/hun kan vedligeholde og reparere maskinanlæg og værktøjsmaskiner.

Maskinarbejderen har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen