Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om basisuddannelsen inden for landtransportområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget godkender direktoratet den nedenfor beskrevne basisuddannelse inden for landtransportområdet.

Basisuddannelsen er et fælles kursus af 40 ugers varighed.

Retningsfag:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde               Lektionsfordeling 

                      total 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Emballage                64 

 Håndtering               124 

 Køretøjskendskab            132 

 Transportlære (matematik)       148 (40) 

 Transportfysik (naturlære)       80 (40) 

 Udvidet førstehjælp           20 

 Traktor                 56 

 Kollektiv vejledning          20 

 Evaluering               28 

 Kundebetjening             12 

 Radiobetjening              8 

 Lager/fragt               84 

 Stationsbetjent             64 

 Brand og redning            28 

 Redder                 32 

 Kranfører                36 

 Flyttechauffør             24 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 960 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fællesfag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde               Lektionsfordeling 

                      total 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk                 140 

 Samtidsorientering           140 

 Samarbejdslære             140 

 Virksomhedslære            140 

 Musiske fag               40 

 Matematik               (* 1) 

 Naturlære               (* 1) 

 Datalære                20 

 Fremmedsprog              60 

 Førstehjælp               12 

 Ergonomi                 8 

 Idræt                  40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                 320 

 Valgfrie fag              160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet lektionstal           480 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningen i fællesfagene matematik (40 lektioner) og naturlære (40 lektioner) er integreret i retningsfagene transportlære og transportfysik.

Undervisningen meddeles i overensstemmelse med de af direktoratet godkendte kursusplaner for retningsfagene.

Med hensyn til fællesfagene henvises der til læreplaner, undervisningsvejledninger samt direktoratets nærmere bestemmelser herom. Vedrørende valgfrie fag henvises der til kataloget herom.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse V-464 af 8. august

1980.

P.d.v.

e.b.

Steen Albertsen

Undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen