Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende fagkonsulenter - HTX

(Til de tekniske skoler)

Det meddeles herved, at undervisningsministeriet har beskikket nedenstående fagkonsulenter for undervisning inden for HTX.

 

 Knud Flemming Andersen    Matematik 

 Enghave 8, Holm 

 6430 Nordborg 

 04 45 35 16 

 Håndværkerskolen 

 Sønderborg Tekniske Skole 

 04 42 47 44 (202) 

 Mogens Enevoldsen       Engelsk 

 Vestergade 77 B, st.th. 

 8000 Århus C 

 06 19 94 43 

 Århus tekniske Skole 

 06 16 61 00 

 Flemming W. Hansen 

 Højbro Plads 4 

 1200 København K 

 01 92 56 63 

 Preben Madsen         Maskinteknisk område generelt 

 Spurvevænget 18, Hjerting    Matematik 

 6710 Esbjerg V 

 05 11 68 04 

 Esbjerg tekniske Skole 

 05 13 45 11 

 Axel Borregaard Nielsen    El-teknisk område generelt 

 Vesterled 4           Teknologi (koordinerende) 

 6400 Sønderborg         EDB generelt 

 04 48 89 52 

 Håndværkerskolen 

 Sønderborg tekniske Skole 

 04 42 47 44 (202) 

 Christian Overgaard      Samfundfag 

 Niels Ebbesenvej 50 

 8900 Randers 

 06 41 51 08 

 Århus tekniske Skole 

 06 16 61 00 

 Torsten Skovmand       Tysk 

 Egernvej 16 

 6400 Sønderborg 

 04 42 80 62 

 Håndværkerskolen 

 Sønderborg tekniske Skole 

 04 42 47 44 (202) 

 Steffen Svendsen       Dansk 

 Nyvang 1 B 

 6400 Sønderborg 

 04 43 43 10 

 Håndværkerskolen 

 Sønderborg tekniske Skole 

 04 42 47 44 (202) 

 Eva Søndergaard        Biologi 

 Nybro Vænge 69         Procesteknisk liniefag 

 2800 Lyngby 

 02 88 44 89 

 Frederiksberg tekniske Skole 

 01 16 25 44 

 Finn Myken          Kemi 

 Østervænget 17         Teknologi (proces) 

 9900 Frederikshavn 

 08 47 91 96 

 Frederikshavn tekniske skole 

 08 42 42 33 (44) 

 Samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-675 af 10. januar 1985. 

 P.d.v. 

 e.b. 

 Charlotte Rasch 

 fuldmægtig 

Officielle noter

Ingen