Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om indkaldelse af efg 2. dels-elever og lærlinge i samme branche fra samme virksomhed

(Handelsskolerne og de tekniske skoler)

På given foranledning skal direktoratet henstille til skolerne, at det ved indkaldelse af efg 2. dels-elever og lærlinge i videst muligt omfang undgås, at elever i samme branche fra samme virksomhed indkaldes på samme tidspunkt.

P.d.v.

e.b.

Birgit Bududu

eksp.sekr.

Officielle noter

Ingen