Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om adgang til efg 2.del handels- og kontorområdet i butiksfaget, viktualiebranchen

(Handelsskoler. Tekniske skoler)

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet meddeles det herved, at personer, der har gennemført efg-basisuddannelsen fra levnedsmiddelområdet , har adgang til at indgå uddannelsesaftale i efg 2. delsuddannelsen i butiksfaget, viltualiebranchen , handels- og kontorområdet.

Det meddeles samtidig, at disse elever - i den skolemæssige del af 2. delsuddannelsen - skal følge branche-/retningskurserne Salg, Disponering og Butiksdrift, som til butiksassistentuddannelsen.

Elever, der efter den hidtidige dispensationspraksis er tilmeldt skolegang på branche-/retningskurser i viktualie, færdiggør denne skolegang, medens »nye« elever følger det ovenfor anførte skolemæssige forløb

P.d.v.

e.b.

Henning Kraiberg Knudsen

Viceinsp.

Officielle noter

Ingen