Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Automekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet godkender direktoratet 2.dels uddannelsen som automekaniker med virkning fra 1. august 1986.

 

 Uddannelsesvarighed: 3 år. 

 Lovgrundlag: 

 Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser - nr. 289 af 8. juni 1977. 

 Uddannelsesmodel: 

 !---------! !---!-----!---!----!---!----!---!----!---! 

 Basisud-   P  S10  P  S9  P  S5  P  S5  P 

 dannelse 

 !---------! !---!-----!---!----!---!----!---!----!---! 

 P= Praktikophold 

 S= Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold    ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)   10 - 

 2. praktikophold    ca. 30 - 

 2. skoleophold (trin 2)   9 - 

 3. praktikophold    ca. 39 - 

 3. skoleophold (trin 3)   5 - 

 4. praktikophold    ca. 38 - 

 4. skoleophold (trin 4)   5 - 

 5. praktikophold    ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

  samlæste klasser. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 +---------------+--------+--------+--------+--------+-------+ 

 ! Fagområde   ! Trin 1 ! Trin 2 ! Trin 3 ! Trin 4 ! I alt ! 

 !---------------+--------+--------+--------+--------+-------! 

 ! Værksted-   !  156 !  150 !   72 !   97 !  447 ! 

 ! underv.    !    !    !    !    !    ! 

 !---------------+--------+--------+--------+--------+-------! 

 ! Fagteori   !  144 !  120 !   78 !   64 !  434 ! 

 !---------------+--------+--------+--------+--------+-------! 

 ! Tekn. engelsk !   20 !   18 !   0 !   0 !  38 ! 

 !---------------+--------+--------+--------+--------+-------! 

 ! Obl.     !   40 !   36 !   25 !   39 !  140 ! 

 ! fællesfag   !    !    !    !    !    ! 

 !---------------+--------+--------+--------+--------+-------! 

 ! Valgfrie fag !   40 !   36 !   25 !   0 !  101 ! 

 !---------------+--------+--------+--------+--------+-------! 

 ! I alt     !  400 !  360 !  200 !  200 ! 1160 ! 

 +---------------+--------+--------+--------+--------+-------+ 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede automekaniker kan vedligeholde og reparere benzin- og dieseldrevne køretøjer, herunder personvogne, varevogne og lettere lastvogne.

Automekanikeren udfører arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk, tysk og engelsk samt andre tilgængelige tekniske data, herunder justitsministeriets forskrifter for motorkøretøjer, samt det for autobranchen krævede udstyr.

Automekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse V-742 af 17. november 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Byrnard

viceinspektør

Officielle noter

Ingen