Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om fritagelse for deltagelse i branche/retningskurser for lærlinge og efg-elever

(Handelsskolerne)

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet meddeles herved følgende fritagelser for branche-/retningskurser:

Lærlinge og efg-elever, der har bestået højere handelseksamen, er fritaget for deltagelse i branche-/retningskurserne:

Administration, Salg og service, All-round I, All-round II, Regnskab og Regnskab II.

Efg-elever, der har bestået handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagsprøver i Dekoration II, III, og IV, er fritaget for deltagelse i branche-/retningskurset:

Dekoration.

Direktoratets skrivelser af 12. februar 1986 (II-619) og af 15. januar 1987 (II-646) ophæves herved.

P.d.v.

e.b.

H. Kraiberg Knudsen

viceinsp.

Officielle noter

Ingen