Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2.dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Værktøjsmager med formværktøj som speciale

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2.dels uddannelsen som værktøjsmager med formværktøj som speciale med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------!------!-------!-----!-----!-----!-------!-----!-----!-----! 

  Basis   P   S10   P  S10  P   S5   P  S10  P 

 !-------!------!-------!-----!-----!-----!-------!-----!-----!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold           ca. 25 uger 

 1. skoleophold (trin 1)         10 - 

 2. praktikophold           ca. 29 - 

 2. skoleophold (trin 2)         10 - 

 3. praktikophold           ca. 29 - 

 3. skoleophold (trin 3)          5 - 

 4. praktikophold           ca. 30 - 

 4. skoleophold (trin 4)         10 - 

 5. praktikophold           ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

  samlæste klasser. 

 Trin I er fælles med maskinarbejderuddannelsen. Trin 2 og 

  3 er fælles med uddannelsen til værktøjsmager med 

  snit/stanseværktøj som speciale. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde       Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning  200   200   100   200    700 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori        100   92    60    92    344 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknisk engelsk     20    0    0    0     20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brancherettet 

 teknologi         0   26    20    26     72 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag      40   50    20    50    160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag       40   32    0    32    104 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt          400   400   200   400    1400 

 -------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede værktøjsmager kan selvstændigt efter tegning af værktøj eller tegning af emne og på grundlag af egen fremstillet skitse af værktøj foretage metodevalg og fremstille værktøjsdele eller komplette værktøjer ved anvendelse af værktøjsmaskiner og håndværktøj.

Værktøjsmageren kan selvstændigt udføre:

Tilpasning, montage, opstilling, afprøvning, fejlsøgning og -retning, vedligeholdelse og reparation af værktøjer.

Værktøjsmageren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen