Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved studentereksamen


FAG RELIGION FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

De i undervisningen anvendte tekstsamlinger, lærebøger og håndbøger samt eksaminandens notater fra undervisningen, herunder kopier af tekster og oversigter SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. DANSK SKRIFTLIG EKSAMEN

Dansk sprognævns retskrivningsordbog og Nudansk ordbog skal forefindes i eksamenslokalet i rimeligt antal. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Nudansk ordbog. Uddelt og anvendt materiale herunder bøger fra undervisningen (herunder kompendier e.l., der er anført i pensaskemaet) som af eksaminator skønnes relevant for eksamen. Eksaminandens noter fra undervisningen, herunder kopier af tekster og oversigter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. ENGELSK SKRIFTLIG EKSAMEN

Dansk-engelsk ordbog Engelsk-dansk ordbog Engelsk-engelsk ordbog FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af de i undervisningen anvendte tekstudgaver (incl. trykte eller duplikerede gloser og kommentarer) og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. TYSK SKRIFTLIG EKSAMEN

Dansk-tysk ordbog Tysk-dansk ordbog Tysk-tysk ordbog FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af de i undervisningen anvendte tekstudgaver (incl. trykte eller duplikerede gloser og kommentarer) og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. FRANSK SKRIFTLIG EKSAMEN

Forsøgsgren: SKRIFTLIG EKSAMEN

Dansk-fransk og fransk-dansk ordbog + Dictionnaire du francais contemporain, Micro Robert eller Larousse dictionaire du francais au college. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med dertil hørende kommentarer og gloser + egne noter + dansk-fransk og fransk-dansk ordbog, grammatik og gængse hjælpemidler. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. SPANSK FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med dertil hørende kommentarer og gloser + egne noter + dansk-spansk og spansk-dansk ordbog, grammatik og gængse hjælpemidler. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. RUSSISK FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Ordbøger, grammatikker, udleveret materiale, egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. LATIN SKRIFTLIG EKSAMEN

Ordbøger og grammatikker efter eget valg. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af alle de i undervisningen anvendte bøger (incl. det materiale som læreren har ladet mangfoldiggøre). Egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. GRÆSK SKRIFTLIG EKSAMEN

Ordbøger og grammatikker efter eget valg. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af alle de i undervisningen anvendte bøger (incl. det materiale som læreren har ladet mangfoldiggøre). Egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden OLDTIDSKUNDSKAB FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af alle de i undervisningen anvendte bøger (incl. det materiale som læreren har ladet mangfoldiggøre). Egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i Forberedelsestiden. HISTORIE Prøveform A FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder også elevopgaver. Egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden samt et til spørgsmålet evt. hørende kildemateriale. HISTORIE Prøveform B FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

De til eksamen opgivne kilder. Historisk atlas. Årstalsliste SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden samt et til spørgsmålet evt. hørende kildemateriale. SAMFUNDSFAG SKRIFTLIG EKSAMEN

Godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir, statistisk tiårsoversigt (nyeste eller næstnyeste udgave), fremmedordbog og/eller Nu-dansk ordbog. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det til spørgsmålet udleverede materiale, de i undervisningen anvendte håndbøger, materiale, lærebøger og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det udleverede eksamensspørgsmål med tilhørende materiale samt notater foretaget i forberedelsestiden. BIOLOGI

NB. Efter gammel ordning. SKRIFTLIG EKSAMEN

De af skolen/kurset til alle på holdet udleverede og i undervisningen benyttede bøger, kompendier og andre undervisningsmaterialer, som står anført på holdets skema for »læsepensum og eksamensopgivelser«. Endvidere egne rapporter, laboratoriejournal og noter, matematisk formelsamling, databog i fysik og kemi, lommeregner, fremmedordbog, millimeterpapir og enkeltlogaritmisk papir. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Som ved skriftlig eksamen SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det udleverede eksamensspørgsmål med bilag samt de notater, der er udarbejdet under forberedelsen. GEOGRAFI FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det til spørgsmålet udleverede materiale samt alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det udleverede eksamensspørgsmål med tilhørende materiale samt notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Undtagelsesvis medbringes fra forberedelseslokalet andet materiale, fx diagram, kort, tabel el.lign., dersom eksaminanden ønsker at inddrage dette under eksaminationen. FYSIK SKRIFTLIG EKSAMEN

Kompendium i fysik, 3. udg., matematisk formelsamling, godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkelt- og dobbeltlogaritmisk papir. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Lærebøger og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller er blevet til i forbindelse med undervisningen. Relevant apparatur, lommeregner. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. KEMI SKRIFTLIG EKSAMEN

Kompendium i kemi (4. eller 5. udgave), matematisk fomelsamling, Databog Fysik og Kemi, F & K Forlaget, godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkelt- og dobbelt logaritmisk papir. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Lærebøger og andet skriftligt materiale som har været anvendt eller er blevet til i forbindelse med undervisningen, relevant apparatur og lommeregner. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

En i forberedelsestiden fremstillet disposition, tabelmateriale, som har været anvendt i undervisningen. MATEMATIK SKRIFTLIG EKSAMEN

Den af direktoratet udgivende formelsamling, godkendte tabeller, herunder tabeller over binominalfordeling m.v. og godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir, normalfordelingspapir og dobbeltlogaritmisk papir med 2 dekader på førsteaksen og 3 dekader på andenaksen. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Alle sædvanlig hjælpemidler (lærebøger, noter etc.). SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

En i forberedelsestiden fremstillet disposition. MUSIK SKRIFTLIG EKSAMEN

Klaver eller andet tasteinstrument, medbragt instrument efter eget valg. Dette instrument må ikke være forsynet med automatiske funktioner som f.eks. autobas og rytmebox. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Egne noter, noder til selvvalgt sang. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden.

I fag hvor hele opgaven eller dele af opgaven affattes på dansk skal Nudansk ordbog of Dansk Sprognævns retskrivningsordbog findes i eksamenslokalet.

Følgende bestemmelser er gældende for sprogfagene: Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivninger i eksemplarer af de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster.

Officielle noter

Ingen