Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Finmekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som finmekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----! !---!-----!-----!-----!---!-----!---!-----!---! 

 Basis   P  S10  P  S10  P  S6  P  S6  P 

 !-----! !---!-----!-----!-----!---!-----!---!-----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold      ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)    10 - 

 2. praktikophold      ca. 30 - 

 2. skoleophold (trin 2)    10 - 

 3. praktikophold      ca. 37 - 

 3. skoleophold (trin 3)     6 - 

 4. praktikophold      ca. 37 - 

 4. skoleophold (trin 4)     6 - 

 5. praktikophold      ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssige 

  forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en 

  jævn udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde          Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning    180   210    90    90    570 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori           130   100    86    86    402 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknisk engelsk        0    0    20    20    40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag        50    50    30    30    160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag         40    40    14    14    108 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt            400   400   240   240   1280 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplan.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede finmekaniker kan fremstille, opmåle, tilpasse og afprøve finere instrumenter, hvor der stilles store krav til præcision og overflade.

Finmekanikeren kan vedligeholde og reparere finmekaniske værktøjsmaskiner.

Finmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen