Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ophævelse af procedure for eventuelle bevillinger til ekstra klassetimer til tilvalgsfag, sprogdeling m.v.

(Handelsskolerne)

1. Direktoratet meddeler herved, at skrivelse af 9. september 1988 (II-684) er ophævet , som følge af omlægning af udmelding af aktivitetsbevillinger.

2. I direktoratets skrivelse af 8. august 1988 (II-686) om retningslinier for efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet, hovedafsnit 4, andet afsnit ophæves parentesen: »(Skoler med få efg-basisuddannelsesklasser kan - hvis særlige forhold gør sig gældende - søge direktoratet om ekstratimer fra pulje til ekstra klassetimer til tilvalg og sprogdeling)».

P.d.v.

e.b.

H. Kraiberg Knudsen

Viceinsp.

Officielle noter

Ingen