Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Datamekaniker.

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som datamekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 4 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------!-!--!---!-----!---!-----!---!-----!---!-----!---!--!-! 

  Basis  P S5 P  S10  P  S10  P  S10  P  S10  P S5 P 

 !-------!-!-!--!---!-----!---!-----!---!-----!---!-----!---!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)      5 - 

 2. praktikophold       ca. 28 - 

 2. skoleophold (trin 2)      10 - 

 3. praktikophold       ca. 28 - 

 3. skoleophold (trin 3)      10 - 

 4. praktikophold       ca. 26 - 

 4. skoleophold (trin 4)      10 - 

 5. praktikophold       ca. 28 - 

 5. skoleophold (trin 5)      10 - 

 6. praktikophold       ca. 28 - 

 6. skoleophold (trin 6)      5 - 

 7. praktikophold        ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde   Trin 1 Trin 2 Trin 3  Trin 4 Trin 5 Trin 6 I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Praktikunder- 

 visning    98   200   200   200  200   100   998 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori    52   100   100   100  200   100   652 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obligatoriske 

 fællesfag   20    50   50    50   0    0   170 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag  30    50   50    50   0    0   180 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     200   400   400   400  400   200  2000 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede datamekaniker kan selvstændigt og systematisk vedligeholde, fejlfinde og -rette datamatstyrede systemer af varierende kompleksitet ned til modulniveau inden for hardware- og softwareområderne.

Datamekanikeren kan medvirke i udviklings- og installationsarbejde vedrørende hardware- og softwareløsninger samt udarbejde den heraf følgende dokumentation.

Datamekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen