Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Entreprenørmaskinmekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som entreprenørmaskinmekaniker med virkning fra 1. januar 1987.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------! !-------!-----!-------!--!--------!--!---------!--!-----! 

  Basis    P   S10   P  S5   P  S7   P   S5  P 

 !-------! !-------!-----!-------!--!--------!--!---------!--!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)      10 - 

 2. praktikophold       ca. 32 - 

 2. skoleophold (trin 2)      5 - 

 3. praktikophold       ca. 39 - 

 3. skoleophold (trin 3)      7 - 

 4. praktikophold       ca. 38 - 

 4. skoleophold (trin 4)      5 - 

 5. praktikophold       ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleopholdene trin 1 og trin 2 gennemføres fælles 

  med landbrugsmaskinmekanikerlærlinge og -elever. 

  sen. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde        Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning  200   100   140   100   540 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori         70    35    77    75   257 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknisk fremmedsprog   0    20    0    0    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brancheret. teknologi  40    0    0    0    40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obligatoriske fællesfag 50    25    35    25   135 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag       40    20    28    0    88 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt          400   200   280   200   1080 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede entreprenørmekaniker kan foretage fejlfinding, vedligeholdelse og reparationer på selvkørende entreprenørmaskiner og redskaber og på de hertil almindelige forekommende hydrauliske og elektriske komponenter og kredsløb.

Entreprenørmekanikeren udfører arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk, tysk og engelsk samt andre tilgængelige tekniske data, herunder Justitsministeriets og Dansk Standards forskrifter for entreprenørmaskiner og redskaber, samt det for branchen krævede mindsteudstyr.

Entreprenørmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen