Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Industrirørsmed

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som industrirørsmed med virkning fra 1. august 1987.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !----------! !-----!---!-----!---!-------!--!-------!--!-----! 

 Basisudd.   P  S10  P  S9   P  S5  P  S5  P 

 !----------! !-----!---!-----!---!-------!--!-------!--!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold      ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)     10 - 

 2. praktikophold      ca. 30 - 

 2. skoleophold (trin 2)     9 - 

 3. praktikophold      ca. 39 - 

 3. skoleophold (trin 3)     5 - 

 4. praktikophold      ca. 38 - 

 4. skoleophold (trin 4)     5 - 

 5. praktikophold      ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisning på trin 1 gennemføres fælles med efg-elever og lærlinge 

  i VVS-rørsmedeuddannelsen. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde       Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4   I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning 200   180   100   100    580 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori        100    90    55   80    325 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obligatoriske fællesfag 40    54    25   20    139 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag      60    36    20    0    116 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt         400   360    200   200    1160 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede industrirørsmed kan fremstille og montere industrielle røranlæg i legerede og ulegerede rør efter isometriske tegninger og diagrammer.

Industrirørsmeden, der udfører installationer på f.eks. kraftværker, skibsværfter, raffinaderier, kemiske industrier og industrielle rørvirksomheder, kan udføre alle normalt forekommende arbejdsdiscipliner indenfor flammeskæring, plasmaskæring, lysbue-, gas-, TIG-svejsning, montage og reparationsarbejde.

Industrirørsmeden har opnået praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen