Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: VVS-rørsmed

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som VVS-rørsmed med virkning fra 1. august 1987.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Basis  P  S10   P   S9   P  S5  P   S5P 

 --------------------------------------------------------------------- 

      P = praktikophold    S = skoleophold 

 uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold      ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)    10 - 

 2. praktikophold      ca. 30 - 

 2. skoleophold (trin 2)     9 - 

 3. praktikophold     ca. 39 - 

 3. skoleophold (trin 3)     5 - 

 4..praktikophold      ca. 38 - 

 4. skoleophold (trin 4)     5 - 

 5. praktikophold      ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

  VVS-rørsmedeuddannelsen. 

 Herudover er trin 1 fælles med industrirørsmeden. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde        Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning  200   180   100   100   580 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori         100    90    55    80   325 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obligatoriske fællesfag  40    54   25    20   139 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag       60    36   20    0   116 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt          400    360   200   200   1160 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede VVS-rørsmed kan fremstille og montere rørinstallationer og udføre bygningsarbejde ved installation af gas, vand, varme og afløb.

VVS-rørsmeden kan med hensyn til fjernvarmeanlæg udføre manøvrerumsarrangement herunder anlæg med varmeveksler og anlæg med trykdifferensstyring. Vedrørende kedelanlæg udfører rørsmeden anlæg med kedelunit og pumpe.

VVS-rørsmeden har opnået praktisk kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen