Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Elektronikmekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, godkender direktoratet 2. dels uddannelsen som elektronikmekaniker. Uddannelsesvarighed: 3 år

Lovgrundlag:

Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

Uddannelsesmodel:

 

 !----------!--!------!--!-------!--!-----!--!-----!--!----!--! 

 Basis    P  S10 P  S10  P  S6 P  S5 P  S5 P 

 uddannelse 

 !----------!--!------!--!-------!--!-----!--!-----!--!----!--! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)     10 - 

 2. Praktikophold       ca. 25 - 

 2. Skoleophold (trin 2)     10 - 

 3. Praktikophold       ca. 25 - 

 3. Skoleophold (trin 3)      6 - 

 4. Praktikophold       ca. 25 - 

 4. Skoleophold (trin 4)      5 - 

 5. Praktikophold       ca. 25 - 

 5. skoleophold (trin 5)      5 - 

 6. praktikophold       ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde  Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  Trin 5  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds-  150    145    90    70    70    525 

 underv. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori   180    145    90    70    70    555 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl.      40    40    40    40    20    180 

 fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag  30    70    20    20    40    180 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     400    400    240    200    200   1440 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede elektronikmekanikers arbejdsområde er justering, kontrol og afprøvning, fejlfinding og -retning på elektronisk udstyr omfattende LF-, DC- og HF-teknik, impulsteknik og mikrodatamatsystemer.

Elektronikmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen