Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Radiomekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som radiomekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag:

Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser - nr. 289 af 8. juni 1977.

Uddannelsesmodel:

 

 !-----------! !---!-----!---!----!---!-----!---!----!---!----!---! 

  Basis-    P  S10  P  S6  P  S10  P  S5  P  S5  P 

 uddannelse 

 !-----------! !---!-----!---!----!---!-----!---!----!---!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold      ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)     10 uger 

 2. praktikophold      ca. 25 uger 

 2. skoleophold (trin 2)     6 uger 

 3. praktikophold      ca. 25 uger 

 3. skoleophold (trin 3)     10 uger 

 4. praktikophold      ca. 25 uger 

 4. skoleophold (trin 4)     5 uger 

 5. praktikophold      ca. 25 uger 

 5. skoleophold (trin 5)     5 uger 

 6. praktikophold      ca. 8 uger 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde   Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  Trin 5  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds- 

 underv.     150    90   140    75   70    525 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori    180    90   140    75   70    555 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag  40    40    40    20   40    180 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag   30    20    80    30   20    180 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt      400   240   400   200   200   1440 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Den færdiguddannede radiomekanikers arbejdsområde er justering, kontrol og afprøvning, fejlfinding og -retning på kommerciel undervisningsudstyr omfattende audio- og videoprodukter. Radiomekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen