Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om efg, 2. dels- og lærlingeuddannelserne inden for bygge- og anlægsområdet

(Tekniske skoler)

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget, og efter høring af Erhvervsuddannelsesrådet, godkender direktoratet nedennævnte efg, 2. dels- og lærlingeuddannelser inden for bygge- og anlægsområdet.

For alle uddannelser gælder, at der kalendermæssigt kan ske en vis forskydning i de enkelte praktikopholds varighed for de enkelte hold, begrundet i en rimelig udnyttelse af skolernes ressourcer.

Det skal bemærkes, at hvor det er muligt at indgå uddannelsesaftale som efg-elev eller lærling inden for den samme uddannelse, er der gennemført en samordning, således som det fremgår af uddannelsesmodellerne.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglige grunduddannelser samt bekendtgørelse af lov om lærlingeforhold.

S = Skoleophold

P = Praktikophold

BLIKKENSLAGER- OG VVS- MONTØRFAGENE

a. VVS-montør En 2 1/2-årig efg, 2. dels-uddannelse, i hvilken deri indgår 30 ugers skoleundervisning.

b. Blikkenslager En 3-årig efg, 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 40 ugers skoleundervisning.

c. Blikkenslager og VVS-montør En 4-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 50 ugers skoleundervisning.

d. Fabriksblikkenslager En 4-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 35 ugers skoleundervisning.

 

 !------------! !-!----!---------!----!-----!----!--! 

         P     P      P    P  VVS-montør 

 ! Efg, basis !-!-!  !---------!  !-----!  !--! 

 !      !-!-!  !---------!  !-----!  !--!------- 

         P S10   P   S10  P  S10 P    P Blikkens- 

 !------------! !-!  !---------!  !-----!  !--!S10 !-! slager 

 !---!--!---------!  !---------!  !-----!  !--!----!-! 

  P 10  P        P      P    P    P og VVS- 

 !---!--!---------!----!---------!----!-----!----!--!----!-!montør 

 !---!--!-----------!----!-------------!----!----------!-!-! Fabriks- 

  P 10  P     10    P    10    P   5 P blikken- 

 !---!--!-----------!----!-------------!----!----------!-!-! slager 

BROLÆGGERFAGET

a. Brolægger En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 9 måneders varighed, i hvilken der indgår 15 ugers skoleundervisning.

b. Brolægger En 3-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 25 ugers skoleundervisning.

 

 !--------------! !----!----!---------!----!---------!----!-! Bro- 

  Efg, basis   P  S5   P   S5   P   S5 P Bro- 

 !--------------! !----!  !---------!  !---------!  !-! lægger 

       !-!------!  !---------!  !---------!  !-! Bro- 

        P S10      P       P      P lægger 

       !-!------!----!---------!----!---------!----!-! 

ELEKTRIKERFAGENE

a. Industrielektriker En 3-årig efg. 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 31 ugers skoleundervisning.

b. Elektriker En 3-årig efg, 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 31 ugers skoleundervisning.

c. Elektriker En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 40 ugers skoleundervisning.

 

 !------------!-!---!----!-----!-----!-----!----!-----!-----!---! 

         P     P      P     P  S10  P  1) 

 ! Efg, basis !-!---!  !-----!   !-----!  !-----!   !---! 

 !      !-!---!  !-----!   !-----!  !-----!   !---! 

         P  S5  P  S10  P  S6  P       2) 

 !------------! !---!  !-----!   !-----!  !-----! S10 !---! 

   !---!----!-----!  !-----!   !-----!  !-----!   !---! 

    P  S9  P     P      P     P     P  3) 

   !---!----!-----!----!-----!-----!-----!----!-----!-----!---! 

 • 1) Industrielektriker
 • 2) Elektriker
 • 3) Elektriker

GLARMESTERFAGET

A: Glarmester En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 3 måneders varighed, i hvilken der indgår 20 ugers skoleundervisning.

b. Glarmester En lærlingeuddannelse af 3 år og 3 måneders varighed, i hvilken der indgår 23 ugers skoleundervisning.

 

 !------------! !---!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

  Efg, basis   P  S5*  P      P     P     P  1) 

 !------------! !---!-----!-----!   !-----!  !-----!  !---! 

 !---------!--------------------! S6     S6     S3   ! 

  P  S8*      P          P     P     P  1) 

 !---------!--------------------!-----!-----!----!-----!----!---! 

 • 1) Glarmester

* Lærlingene samlæses med efg-eleverne i de sidste 5 uger af 1. skoleophold.

ISOLATØRFAGET

a. Isolatør En 1 1/2- årig afg, 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 17 ugers skoleundervisning.

 

 !------------! !---!----!---!----!---!----!---!----!---! 

  Efg, basis   P  S5  P  S3  P  S4  P  S5  P  Isolatør 

 !------------! !---!----!---!----!---!----!---!----!---! 

MALERFAGENE

a Bygningsmaler En efg, 2. dels-uddannelse af 3 år og 6 ugers varighed, i hvilken der indgår 24 ugers skoleundervisning.

b. Bygningsmaler En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 34 ugers skoleundervisning.

c. Skiltemaler En efg, 2. dels-uddannelse af 3 år og 6 ugers varighed, i hvilken der indgår 24 ugers skoleundervisning.

d. Skiltemaler En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 34 uger skoleundervisning.

e. Vognmaler En efg, 2. dels-uddannelse af 3 år og 6 ugers varighed, i hvilken er indgår 18 ugers skoleundervisning.

f. Vognmaler En 3 172-årig lærlingeuddannelse, i hvilken de indgår 28 ugers skoleundervisning.

g. Bygningstapetserer En 2 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 21 ugers skoleundervisning.

 

 !------------! !-----!-----!-----!-----!-----!----!---! 

  Efg, basis   P  S10  P  S10  P  S4  P  Bygningsmaler 

 !------------! !-----!   !-----!   !-----!  !---! 

    !---!------!---!   !-----!   !-----!  !---! 

     P  S10*  P  S10  P  S10  P  S4  P  Bygningsmaler 

    !---!------!---!-----!-----!-----!-----!----!---! 

 !------------! !-----!-----!-----!-----!-----!----!---! 

  Efg, basis   P  S10  P  S10  P  S4  P  Skiltemaler 

 !------------! !-----!-----!-----!-----!-----!----!---! 

    !---!------!---!   !-----!   !-----!  !---! 

     P  S10*  P  S10  P  S10  P  S4  P  Skiltemaler 

    !---!------!---!-----!-----!-----!-----!----!---! 

 !------------! !------!----!-----!-----!-----!----!---! 

  Efg, basis    P  S8  P   S7  P  S3  P  Vognmaler 

 !------------! !- ----!  !-----!   !-----!  !---! 

    !---!------!----!----!-----!-----!-----!----!---! 

     P  S10*  P  S8  P   S7  P  S3  P  Vognmaler 

    !---!------!----!----!-----!-----!-----!----!---! 

    !-----!----!-------!----!-------!----!---! 

     P  S7   P   S7   P   S7  P  Bygningstapetserer 

    !-----!----!-------!----!-------!----!---! 

* Lærlingenes 1. skoleophold er fælles for de 3 malerfag.

MURERFAGET

A. Murer En 2 1/2-årig efg, 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 43 ugers skoleundervisning, heraf 23* ugers elevbyggeri.

b. Murer En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 9 måneders varighed, i hvilken der indgår 59 ugers skoleundervisning, heraf 29* ugers elevbyggeri.

 

 !------------! !-----!-----!---!----!-------!-----!----!---! 

  Efg, basis   P     P    S+23*  P     P  Murer 

 !------------! !-----! S10 !---! S5 !-------!-----! S5 !---! 

    !---!-----!---!   !---!  !-------!-----!  !---! 

     P  S10  P         S+29*  P     P  Murer 

    !---!-----!---!-----!---!----!-------!-----!----!---! 

SNEDKERFAGENE

A: Bygningssnedker En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 41 ugers varighed, i hvilken der indgår 30 ugers skoleundervisning.

b. Bygningssnedker En lærlingeuddannelse af 3 år og 18 ugers varighed, i hvilken der indgår 34 ugers skoleundervisning.

c. Møbelsnedker En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 41 ugers varighed, i hvilken der indgår 30 ugers skoleundervisning.

d. Møbelsnedker En lærlingeuddannelse af 3 år og 18 uger varighed, i hvilken der indgår 34 ugers skoleundervisning.

e. Orgelbygger En lærlingeuddannelse af 3 år og 18 ugers varighed, i hvilken der indgår 35 ugers skoleundervisning.

f. Industrisnedker En lærlingeuddannelse af 2 år og 18 ugers varighed, i hvilken der indgår 30 ugers skoleundervisning.

g. Billedskærer En 4-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 24 ugers skoleundervisning.

h. Maskinsnedker En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 8 måneders varighed, i hvilken der indgår 30 ugers skoleundervisning.

i. Maskinsnedker En lærlingeuddannelse af 3 år og 2 måneders varighed, i hvilken der indgår 34 ugers skoleundervisning.

j. Trædrejer En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 8 måneders varighed, i hvilken der indgår 30 ugers skoleundervisning.

k. Trædrejer En lærlingeuddannelse af 3 år og 2 måneders varighed, i hvilken der indgår 34 ugers skoleundervisning.

 

 !------------! !---!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! 

  Efg, basis   P  S6  P  S10  P  S10  P  S4  P  Bygnings 

 !------------! !---!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! snedker 

     !----------!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! 

      P  S4*  S6  P  S10  P  S10  P  S4  P  Bygnings 

     !---!--!---!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! snedker 

 !------------! !---!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! 

  Efg, basis   P  S6  P  S10  P  S10  P  S4  P  Møbel- 

 !------------! !---!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! snedker 

     !----------!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! 

      P  4*   S6  P  S10  P  S10  P  S4  P  Møbel- 

     !---!------!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! snedker 

     !---!------!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! 

      P  4 *  S6  P  S10  P  S10  P  S5  P  Orgel- 

     !---!------!-----!---!-----!---!-----!---!----!---! bygger 

     !---!------!-----!---!----!---!----!---!-----!----! Indu- 

      P  4*   S6  P  S10 P  S6  P  S4   P  stri- 

     !---!------!-----!---!----!---!----!---!-----!----! snedker 

 * Lærlingenes 1. skoleophold er fælles for bygningssnedker, 

  møbelsnedker, orgelbygger og industrisnedker. 

 !---!----!-----------!----!-----------!----!-----------!----!-----! 

  P  S6    P    S6    P    S6    P    S6  P  1) 

 !---!----!-----------!----!-----------!----!-----------!----!-----! 

 !------------!  !---!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

  Efg. basis    P  S10  P  S10  P  S5  P  S5  P  2) 

 !------------!---!---!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

    !---!-----!----!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

     P  S4*  P  S10  P  S10  P  S5  P  S5  P  2) 

    !---!-----!----!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

 !------------!  !---!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

  Efg, basis    P  S10  P  S10  P  S5  P  S5  P  3) 

 !------------!  !---!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

    !---!-----!----!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

     P  S4*  P  S10  P  S10  P  S5  P  S5  P  3) 

    !---!-----!----!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

 • 1) Billedskærer
 • 2) Maskinsnedker
 • 3) Trædrejer

* Lærlingenes 1. skoleophold er fælles for maskinsnedker og

trædrejer.

SKORSTENSFEJERFAGET

a. Skorstensfejer En 4-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 24 ugers skoleundervisning.

 

 !---!----!-------!----!-------!----!-------!----!---! 

  P  S6   P   S6   P   S6   P   S6  P  Skorstensfejer 

 !---!----!-------!----!-------!----!-------!----!---! 

STENHUGGERFAGET

a. Stenhugger En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 9 måneders varighed, i hvilken der indgår 30 ugers skoleundervisning.

b. Stenhugger En 3-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 40 ugers skoleundervisning.

 

 !------------! !----!-----!-------!-----!-------!-----!---! 

  Efg, basis    P      P       P      P  Sten- 

 !------------! !----!   !-------!   !-------!   !---! hugger 

    !---!-----!---! S10 !-------! S10 !-------! S10 !---! 

     P  S10  P      P       P      P  Sten- 

    !---!-----!---!-----!-------!-----!-------!-----!---! hugger 

STUKKATØRFAGET

a. Stukkatør En 3-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 24 ugers skoleundervisning.

 

 !---!----!-------!------------!----!-------!----!---! 

  P  S6   P   S6   P   S6   P   S6  P  Stukkatør 

 !---!----!-------!----!-------!----!-------!----!---! 

TØMRERFAGET

a. Tømrer En efg, 2. dels-uddannelse af 2 år og 11 måneders varighed, i hvilken der indgår 24 ugers skoleundervisning.

b. Tømrer En lærlingeuddannelse af 3 år og 2 måneders varighed, i hvilken der indgår 32 ugers skoleundervisning.

 

 !------------! !---!----!-----!----!-----!----!-----!----!---! 

  Efg, basis   P     P     P     P     P Tømrer 

 !------------! !---!  !-----!  !-----!  !-----!  !---! 

    !---!----!---! S6 !-----! S6 !-----! S6 !-----! S6 !---! 

     P  S8  P     P     P     P     P Tømrer 

    !---!----!---!----!-----!----!-----!----!-----!----!---! 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet.

Undervisningstiden er 40 lektioner pr. uge.

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Vedrørende fællesfagsundervisningen er denne for tiden ikke indarbejdet i alle kursusplaner. Hvor dette ikke er tilfældet, meddeles fællesfagene på grundlag af direktoratets skrivelser herom.

Med denne skrivelse ophæves samtidig direktoratets skrivelser V-490 af 9. marts 1981, V-503 af 10. august 1981, V-611 af 19. oktober 1983 og V-696 af 5. juli 1985.

P.d.v.

e.b.

Steen Albertsen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen