Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om nedlæggelse af brancheuddannelsen Dobbeltsupermarked

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet og Lærlingerådet meddeles det herved, at brancheuddannelsen Dobbeltsupermarked inden for butiksfaget, handels- og kontorområdet nedlægges som selvstændig uddannelsesbranche pr. 1. december 1986.

Fra og med denne dato kan der ikke længere indgås praktikaftaler og lærlingekontrakter i denne branche.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen