Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ny kontoruddannelse i Spedition og Shipping. Nedlæggelse af kontoruddannelserne i Skibsmægler og Spedition

1. Ny kontoruddannelse i Spedition og Shipping

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet og Lærlingerådet meddeler direktoratet herved, at der fra og med den 1. december 1987 kan indgås uddannelsesaftaler såvel for lærlinge som for efg-elever i Spedition og shipping i kontorfaget.

For lærlinge gælder de sædvanlige regler om læretidens længde, jfr. direktoratets skrivelser af 6. januar 1975 (11-426).

For efg-elever varer uddannelsen 2 år.

Undervisningen på handelsskole for lærlinge omfatter kursus til handelshjælpereksamen, der består af indledningskursus, semesterkursus samt 1 X 14 dages, 1 X 21 dages og 1 X 7 dages (ialt 240 timer) skoleophold i branche-/retningsfag.

Undervisningen på handelsskole for efg-elever omfatter 1 X 14 dages, 1X 21 dages og 1 X 7 dages (ialt 240 timer) skoleophold i branche-/retningsfag.

Branche-/retningsfagene er fælles for lærlinge og efg-elever.

Branche-/retningsfagene er:

1. skoleophold (2 uger): Administration, salg og service

2. skoleophold (3 uger): Spedition og shipping, fælles del.

3. skoleophold (1 uge): Spedition og shipping, speciel del.

Eleven skal til 3. skoleophold vælge mellem et af følgende 4 specialer:

1. Vej-/banetransport

2. Sø-/banetransport

3. Fly-/banetransport

4. Shipping

Det skal fremgå af skoleindmeldelsesblanketten, hvilket speciale, der er valgt.

2. Nedlæggelse af kontoruddannelserne:

Skibsmægler og Spedition.

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet meddeles det herved, at retningsuddannelserne Skibsmægler og Spedition i kontorfaget, handels- og kontorområdet nedlægges som uddannelsesretninger pr. 1. december 1987.

Fra og med denne dato kan der ikke længere indgås uddannelsesaftaler i disse retninger. Det forudsættes dog, at allerede indgåede uddannelsesaftaler gennemføres efter de hidtidigt gældende regler.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen