Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde : Jern- og metalområdet. Uddannelse : Kølemontør

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som kølemontør med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed : 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

Uddannelsesmodel:

 

 !------! !-----!-----!---------!-----!---------!----!---! 

 Basis    P  S10   P   S10   P   S8  P 

 !------! !-----!-----!---------!-----!---------!----!---! 

 P = skoleophold 

 S = praktikophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold     ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)    10 - 

 2. Praktikophold     ca. 54 - 

 2. Skoleophold (trin 2)    10 - 

 3. Praktikophold     ca. 54 - 

 3. Skoleophold (trin 3)    8 - 

 4. Praktikophold     ca. 8 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Timefordeling på de enkelte skoleophold:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde    Trin 1  Trin 2  Trin 3  I alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds-    237    237    180    654 

 undervisning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori      73    73    60    206 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tekn. engelsk   15    15    10    40 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag   50    50    40    140 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag    25    25    30    80 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt       400    400    320   1120 

 ------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Kølemontøren kan selvstændigt efter tegning og metodevalg udføre montage, demontage, indregulering, fejlsøgning og -retning samt vedligeholdelse og reparation af køleanlæg, herunder varmepumpeanlæg.

Kølemontøren er kvalificeret til at udføre arbejde på køleanlæg af ubegrænset størrelse, med ubegrænset kølemiddelfylding, kølemidler gruppe I, II og III .

Kølemontøren har opnået et praktisk rettet rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen