Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ny kontoruddannelse i Rejsebranchen. Nedlæggelse af kontoruddannelsen i Turisme.

1. Ny kontoruddannelse i Rejsebranchen

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet og Lærlingerådet meddeler direktoratet herved, at der fra og med den 1. december 1987 kan indgås uddannelsesaftaler såvel for lærlinge som for efg-elever i rejsebranchen i kontorfaget.

For lærlinge gælder de sædvanlige regler om læretidens længde, jfr. direktoratets skrivelser af 6. januar 1975 (II-426).

For efg-elever varer uddannelsen 2 år.

Undervisningen på handelsskole for lærlinge omfatter kursus til handelshjælpereksamen, der består af indledningskursus, semesterkursus samt 3 X 2 ugers skoleophold i brancheretningsfag.

Undervisningen på handelsskole for efg-elever omfatter 3 X 2 ugers skoleophold i branche-/retningsfag.

Branche-/retningsfagene er:

1. skoleophold (2 uger): Administration, salg og service

2. skoleophold (2 uger): Rejsebranchen I

3. skoleophold (2 uger): Rejsebranchen II

2. Nedlæggelse af kontoruddannelsen: Turisme.

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet meddeles det herved, at retningsuddannelsen Turisme i kontorfaget, handels- og kontorområdet nedlægges som uddannelsesretning pr. 1. december 1987.

Fra og med denne dato kan der ikke længere indgås uddannelsesaftaler i denne retning. Det forudsættes dog, at allerede indgåede uddannelsesaftaler gennemføres efter de hidtidigt gældende regler.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen