Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet: Uddannelse: Skibsmontør

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som skibsmontør med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

Uddannelsesmodel:

 

 !-------! !-----!-----!---------!----!-------!----!-----! 

  Basis   P  S10   P   S7   P   S5  P 

 !-------! !-----!-----!---------!----!-------!----!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold     ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)    10 - 

 2. Praktikophold     ca. 75 - 

 2. Skoleophold (trin 2)    7 - 

 3. Praktikophold     ca. 39 - 

 3. Skoleophold (trin 3)    5 - 

 4. Praktikophold     ca. 8 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Undervisningen på skoleophold gennemføres med lærlinge i samlæste klasser.

Timefordeling på de enkelte skoleophold:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde    Trin 1  Trin 2  Trin 3  I alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds-    232    112    67    411 

 undervisning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori      68    95    98    261 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag   50    35    35    120 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag    50    38     0    88 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt       400    280    200    880 

 ------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede skibsmontør kan foretage montage, reparation og eftersyn af hovedmotorer med tilhørende kobling og propellerudstyr samt hjælpeaggregater-, motorer-, kompressorer- og pumper. Skibsmontøren kan vedligeholde mekanisk og hydralisk dæksmaskineri samt fremstille reservedele ved hjælp af drejebænk, fræsemaskine, lysbue-, gas og MAG-svejsning samt flammeskæring og hård lodning. Skibsmontøren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen