Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Cykelmekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som cykelmekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 1 år og 9 måneder.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

Uddannelsesmodel:

 

 !--------!---!-----!-----!----!-----!----!---! 

  Basis  P  S5  P  S5  P  S2  P 

 !--------!---!-----!-----!----!-----!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold     ca. 15 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)    5 - 

 2. Praktikophold     ca. 28 - 

 2. Skoleophold (trin 2)    5 - 

 3. Praktikophold     ca. 28 - 

 3. Skoleophold (trin 3)    2 - 

 4. Praktikophold     ca. 8 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Timefordeling på de enkelte skoleophold:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde    Trin 1  Trin 2  Trin 3  I alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds-    100    100    48    248 

 undervisning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori      50    38    32    120 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Teknisk engelsk  20     0     0    20 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Iværksætterlære   0    32     0    32 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag   30    30     0    60 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt       200    200    80    480 

 ------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede cykelmekaniker kan selvstændigt vedligeholde og reparere cykler, herunder special- og racercykler.

Cykelmekanikeren udfører arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk og engelsk samt andre tilgængelige data.

Arbejdet udføres under hensyntagen til den enhver tid gældende lovgivning.

Cykelmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen