Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Kontormaskinemekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som kontormaskinemekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

Uddannelsesmodel:

 

 !---------! !---!----!-----!----!-----!--!-----!--!-----!--!---! 

 Basisudd.   P S10  P  S10  P  S6  P  S5  P  S5 P 

 !---------! !---!----!-----!----!-----!--!-----!--!-----!--!---! 

 S = Skoleophold 

 P = Praktikophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold     ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)    10 - 

 2. Praktikophold     ca. 25 - 

 2. Skoleophold (trin 2)    10 - 

 3. Praktikophold     ca. 25 - 

 3. Skoleophold (trin 3)    6 - 

 4. Praktikophold     ca. 25 - 

 4. Skoleophold (trin 4)    5 - 

 5. Praktikophold   ca. ca. 25 - 

 5. Skoleophold (trin 5)    5 - 

 6. Praktikophold     ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde   Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  Trin 5  I alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds-   150    151    90    75    75    541 

 undervisning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori    160    159    96    80    80    575 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag 40    40    24    20    20    144 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag  50    50    30    25    25    180 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt     400    400    240    200   200   1440 

 ------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede kontormaskinemekanikers arbejdsområde er justering, kontrol og afprøvning, fejlfinding og - retning på kontormaskiner, herunder elektroniske - samt på EDB-udstyr.

Kontormaskinemekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen