Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Motorcykelmekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som motorcykelmekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 2 år og 3 måneder.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

Uddannelsesmodel:

 

 !--------! !-----!-----!-----!----!-----!----!-----!----!---! 

  Basis    P  S10  P  S5  P  S7  P  S2  P 

 !--------! !-----!-----!-----!----!-----!----!-----!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)     10 - 

 2. Praktikophold       ca. 26 - 

 2. Skoleophold (trin 2)      5 - 

 3. Praktikophold       ca. 28 - 

 3. Skoleophold (trin 3)      7 - 

 4. Praktikophold       ca. 19 - 

 4. Skoleophold (trin 4)      2 - 

 5. Praktikophold       ca. 8 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med motorcykelmekanikerlærlinge i samlæste klasser.

Trin 1, trin 2 og trin 4 gennemføres som fælles undervisning med knallertmekanikerelever.

Timefordeling på de enkelte skoleophold:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde    Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds-    160    72    140    40    412 

 undervisning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori     130    50    100    40    320 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tekn. engelsk   20    18     0     0    38 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag   60    40    20     0    120 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag    30    20    20     0    70 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt       400    200    280    80    960 

 -------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede motorcykelmekaniker kan foretage eftersyn, reparation, justering, kontrol og fejlfinding på motorcykler.

Motorcyklemekanikeren udfører arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk og engelsk samt andre tilgængelige data, herunder justitsministeriets foreskrifter for to-hjulede køretøjer.

Motorcykelmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen