Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Knallertmekaniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som knallertmekaniker med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 1 år og 9 måneder.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------!---!-----!-------!--!-------!--!-! 

 Basis  P  S10   P  S5  P  S2 P 

 !-------!---!-----!-------!--!-------!--!-! 

 S = Skoleophold 

 P = Praktikophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)     10 - 

 2. Praktikophold       ca. 27 - 

 2. Skoleophold (trin 2)      5 - 

 3. Praktikophold       ca. 27 - 

 3. Skoleophold (trin 3)      2 - 

 4. Praktikophold       ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med efg-elever og 

  lærlinge i motorcykelmekanikeruddannelsen. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 -------------------------------------------------------- 

 Fagområde    Trin 1  Trin 2  Trin 3  I alt 

 -------------------------------------------------------- 

 Værksteds-    160    72    40    272 

 undervisning 

 -------------------------------------------------------- 

 Fagteori     130    50    40    220 

 -------------------------------------------------------- 

 Tekn. engelsk   20    18     0    38 

 -------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag   60    40     0    100 

 -------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag    30    20     0    50 

 -------------------------------------------------------- 

 I alt       400    200    80    680 

 -------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede knallertmekaniker kan foretage eftersyn, reparation, justering, kontrol og fejlfinding på knallerter.

Knallertmekanikeren udfører arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk og engelsk samt andre tilgængelige tekniske data, herunder justitsministeriets foreskrifter for to-hjulede køretøjer.

Knallertmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen