Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om efg 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Industriformer

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som industriformer med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 1 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser jvf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----! !---!----!-----!---!---! 

 Basis   P  S8  P  S6  P 

 !-----! !---!----!-----!---!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold     ca. 10 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)    8 - 

 2. Praktikophold     ca. 18 - 

 2. Skoleophold (trin 2)    6 - 

 3. Praktikophold     ca. 10 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Undervisningen gennemføres som fælles skandinavisk uddannelse på Skandinavisk Støberiskole i Joenkoeping, Sverige.

 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 ---------------------------------------- 

 Fagområde        trin 1  trin 2 

 ---------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning  160   120 

 ---------------------------------------- 

 Fagteori        192   144 

 ---------------------------------------- 

 I alt          352   264 

 ---------------------------------------- 

Ergonomi og orientering om arbejdsmarkedet indgår heri.

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af godkendte læreplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Industriformeren kan selvstændig arbejde med forme og kærnefremstilling samt med udslagning, rensning og efterbehandling, forme og kærnematerialer og de støbebare metaller.

Herudover kan industriformeren vedligeholde støberimaskiner og udstyr, samt foretage støbning i permanente forme og smelteovne.

Industriformeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen