Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2.dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Beslagsmed

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som beslagsmed med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglig grunduddannelse jvf.

lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----! !---!----!-------!--!-------!--!-------!--! 

 Basis   P S10   P  S3  P  S3  P  S3 

 !-----! !---!----!-------!--!-------!--!-------!--! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold        ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)       10 uger 

 2. Praktikophold        ca. 30 uger 

 2. Skoleophold (trin 2)       3 uger 

 3. Praktikophold        ca. 48 uger 

 3. Skoleophold (trin 3)       3 uger 

 4. Praktikophold        ca. 37 uger 

 4. Skoleophold (trin 4)       3 uger 

 5. Praktikophold        ca. 10 uger 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Undervisningen på trin 1 gennemføres fælles med efg-elever i klein-, plade- og konstruktions-, samt bygnings og landbrugssmedeuddannelserne.

Skoleundervisning på trin 2, 3 og 4 gennemføres indtil videre på Landbohøjskolen.

 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde         Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning   200   100   100   100   500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori          100    20    20    20   160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag       50    0    0    0    50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag        30    0    0    0    30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknisk fremmedsprog    20    0    0    0    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt           400   120   120   120   760 

 --------------------------------------------------------------------- 

På trin 2, 3 og 4 er en del af fagteorien integreret i værkstedsundervisningen.

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede beslagsmed kan fremstille, tilpasse og anlægge en parallel-, hage-, kile- og ringsko, samt tilpasse og anlægge væddeløbs- og traverbeslag.

Beslagsmeden har kendskab til hovens anatomi og kan udføre halthedsundersøgelse, beskæring samt fremstille nødvendigt sygebeslag.

Beslagsmeden har kendskab til ansvar ved beskadigelse af hesten under beslagets udførelse, herunder sømtryk, sømstik og knusning af sålen.

Beslagsmeden har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen