Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af efg 2. dels-uddannelsen til optiker

(De tekniske skoler)

Af direktoratets skrivelse af 11. marts 1986 (V-713) fremgår det, at uddannelsesmodellen for optikerfagets 2. dels-uddannelse ændres med virkning fra skoleåret 1987/88.

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene godkendes hermed nedenstående uddannelsesmodel, der træder i kraft fra og med skoleåret 1987/88.

 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold ca. 13 uger 

 1. skoleophold    20 uger 

 2. praktikophold ca. 19 uger 

 2. skoleophold    10 uger 

 3. praktikophold ca. 25 uger 

 3. skoleophold    30 uger 

 4. praktikophold ca. 52 uger 

 4. skoleophold    20 uger 

 !----!------!----!------!----!------!----!------! 

  P  S20   P  S10  P  S30  P  S20 

 !----!------!----!------!----!------!----!------! 

P = Praktikophold

S = Skoleophold

Det bemærkes, at elever, som påbegynder 2. dels-optikeruddannelsen i sommeren 1987, starter med et 20 ugers skoleophold, dernæst et 10 uger forlænget praktikophold og derefter følger den nye uddannelsesmodel.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse af 12. november 1985 (V-702) for så vidt angår optikerfaget.

P.d.v.

e.b.

N. H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen