Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsvejledning for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern og metal. Fag/branche: Automekaniker

(Til de tekniske skoler, gartnerskoler, skovskoler,

husholdningsskoler m.v.)

Uddannelsesforløb:

 

 !-------!-----!-----!----!-----!--!-----!--!-----! 

   P   S10  P  S9  P  S5  P  S5  P 

 !-------!-----!-----!----!-----!--!-----!--!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     5   50     4   40    90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   9     5   45     5   45    90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   5     5   25     7   35    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   5    10   30     0    0    30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     29        150        120    270 

 --------------------------------------------------------------------- 

Der læses ikke obligatoriske fællesfag i de sidste 2 uger af 4. skoleophold.

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til ovennævnte fag/branche.

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholder er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- fritidsaktiviteternes indflydelse

- virksomhedernes indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

4. skoleophold.

Undervisningen i de obligatoriske fællesfag skal gennemføres i løbet af skoleopholdets tre første uger.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne »Retningslinjer og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft 1. januar 1986.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse af 26. september 1977, J. nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør kst.

Officielle noter

Ingen