Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning for HF-selvstuderende i engelsk


1. Ordbøger

Der må bruges 2 eller 3 ordbøger, nemlig en engelsk-dansk, en dansk-engelsk og evt. en engelsk-engelsk ordbog. De fleste kursushold benytter følgende ordbøger, som vil kunne godkendes uden videre: Gyldendals røde ordbøger: Dansk-engelsk (1967 eller senere) Engelsk-dansk (1964 eller senere) The Advanced Learner's Dictionary (anden eller tredje udg.)

2. Normalsider

Pensum udregnes efter normalsider, forkortet ns. 1 ns. prosa består af 1300 bogstaver, 1 ns poesi af 30 verslinjer.

3. Ekstensivt læsepensum

Ekstensivt skal der til fællesfag læses 250 ns, til tilvalg 500 ns. Den ekstensive læsning er ment som en bred, orienterende læsning, hvor de store linjer og hovedpunkterne i indholdet er væsentlige. Det mere grundige arbejde med gloser og enkeltheder hører derimod hjemme i den intensive læsning.

Til eksamen opgives kun intensivt stof. Det vil dog være en fordel, at de uddrag af romaner, dramaer og andre længere tekster, man skal læse intensivt og opgive til eksamen, er taget fra værker, man i øvrigt har læst ekstensivt i deres helhed.

4. Intensivt eksamenspensum

I intensivt læst stof, altså alt eksamensstoffet, kræves der fuldstændig sproglig og indholdsmæssig forståelse.

a. fællesfag 125 ns.

Roman: 20-40 sider fra 1-2 romaner, med fordel sådanne som er læst i deres helhed under ekstensivt læsepensum.

Drama: 20-40 sider fra 1-2 dramaer, med fordel sådanne som er læst i deres helhed under ekstensivt læsepensum.

Noveller: 20-40 sider. Der opgives mindst 3 forskellige noveller. Lange noveller kan repræsenteres ved et fyldigt uddrag.

Ikke-fiktive tekster (d.v.s. artikler fra aviser og tidsskrifter og uddrag fra ikke-skønlitterære bøger: 10-20 sider. Der opgives mindst 2 forskellige tekster.

Ingen enkelt tekst må indgå med mere end ca. 25 sider.

b. tilvalgsfag 300 ns.

Roman: 50-100 sider fra 2-4 romaner, med fordel sådanne som er læst i deres helhed under ekstensivt læsepensum.

Drama: 40-80 sider fra 2-3 dramaer, med fordel sådanne som er læst i deres henhed under ekstensivt læsepensum.

Noveller: 50-100 sider. Der opgives 6-8 forskellige noveller. Lange noveller kan repræsenteres ved et fyldigt uddrag.

Ikke-fiktive tekster (d.v.s. artikler fra aviser og tidsskrifter og uddrag fra ikke-skønlitterære bøger): 20-40 sider. Der opgives mindst 4 forskellige tekster.

Ingen enkelt tekst må indgå med mere end ca. 50 sider.

5. Hvis en selvstuderende vælger at bruge et kursusundervist holds opgivelser, må han huske, at holdets eksamenspensum er 75 ns (for fællesfag) og 150 ns (for tilvalgsfag), medens en selvstuderende skal opgive det fulde intensive læsepensum , altså 125 ns (for fællesfag) og 300 ns (for tilvalgsfag).

Jørgen Reelsbo

/Poul Arndal

Redaktionel note
  • (* 1) Vejledningen er bortfaldet ved bekendtgørelse nr. 296 af 7. maj
  • studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
  • 1991 om kursus til højere forberedelseseksamen og om