Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afholdelse af dyrskuer, markeder m.v. for husdyr


I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, senest ændret ved lov nr. 306 af 3. marts 1971, og lov nr. 188 af 1. maj 1923 om tillæg til samme lov nr. 131 af 13. april 1954 om udførsel og indførsel af levende dyr m.v. fastsættes:

§ 1. Ved udbrud af en ondartet smitsom sygdom hos husdyr, jfr. § 2 i lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, kan veterinærdirektoratet forbyde afholdelse af dyrskuer, markeder, auktioner eller enhver anden samling af husdyr, herunder udsættelse på fælles græsgange.

Stk. 2. Forbuddet kan udstedes for hele landet eller en del af landet.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft straks ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 222 af 24. maj 1982 om afholdelse af markeder m.v. for klovbærende dyr.

Landbrugsministeriet, den 14. januar 1983

NIELS ANKER KOFOED

/Henrik Curtz

Officielle noter

Ingen