Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tiltræden af rådgivende sagkyndige m.v. ved jordbrugskommissionerne


I medfør af § 30, stk. 4, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989, og § 5, stk. 2, i lov

nr. 381 af 7. juni 1989 om ændring af lov om landbrugsejendomme m.m.

samt § 1, stk. 4, i lov om jordfordeling, jf. lovbekendtgørelse nr.

467 af 22. juni 1990, fastsættes:

§ 1. For hvert kommissionsområde udnævner landbrugsministeren en med arbejderboliger på landet kyndig landarbejder, der tiltræder jordbrugskommissionen ved behandling af sager efter lov om arbejderboliger på landet.

Stk. 2. For hvert kommissionsområde udnævner landbrugsministeren een eller flere grundforbedringssagkyndige, som tiltræder jordbrugskommissionen ved behandling af sager efter lov om grundforbedringslån.

Stk. 3. For hvert kommissionsområde udnævner landbrugsministeren en byretsdommer og en realkreditkyndig, der tiltræder jordbrugskommisionen ved afsigelse af kendelser efter lov om jordfordeling.

§ 2. Funktionsperioden svarer til den, der er fastsat i § 1 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 651 af 17. oktober 1989 om de regionale jordbrugskommissioner. Perioden fra den 1. april 1991 til den 31. december 1993 regnes dog som een funktionsperiode.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 743 af 19. december 1987 om jordbrugskommisioner ophæves.

Landbrugsministeriet, den 13. marts 1991

Laurits Tørnæs

/ Søren K. Christensen

Officielle noter

Ingen