Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vinterbygdyrkning


Bekendtgørelse nr. 382 af 8. august 1983 om vinterbygdyrkning ophæves med virkning fra den 1. april 1989.

Landbrugsministeriet, den 15. marts 1989

LAURITS TØRNÆS

/Susanne Rydeng

Officielle noter

Ingen