Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plantenyheder (artsfortegnelse)


Efter § 1, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 866 af 23. december 1987 om plantenyheder, fastsættes:

§ 1. De arter, der er nævnt i bilaget, er omfattet af beskyttelsesordningen i loven.

Stk. 2. Beskyttelsen af nyheder af

 • 1) boghvede, triticale,
 • 2) aubergine, kinakål, spansk peber, vårsalat,
 • 3) blåbær, brombær, ribs, solbær, stikkelsbær,
 • 4) aeschynanthus, begonie, dieffenbachia, fuchsia, gerbera, hyacint, inkalilje (alstromeria), julerose, kalanchoe, Kristi tornekrone, narcis, potentil, ridderstjerne (amaryllis), saintpaulia og tulipan samt
 • 5) elm

er betinget af, at prøvedyrkningen foretages i et andet medlemsland af den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1988.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 661 af 13. oktober 1987 om beskyttelse af plantenyheder (artsfortegnelse).

Landbrugsministeriet, den 9. juni 1988

LAURITS TØRNÆS

/Lene Knudsen

Bilag

 

 Artsfortegnelse 

 aeschynanthus         Aeschynanthus Jack. 

 hvene             Agrostis spp. 

 allamanda           Allamanda cathartica L. 

 skalotteløg          Allium ascalonicum L. 

 kepaløg            Allium cepa L. 

 porre             Allium porrum L. 

 purløg            Allium schoenoprasum L. 

 inkalilje (alstroemeria)   Alstroemeria spp. 

 dild             Anethum graveolens L. 

 kørvel            Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 

 selleri (knold- 

 og bladselleri)        Apium graveolens L. 

 peberrod           Armoracia rusticana 

                Ph. Gærtn., B. Mey. et Scherb. 

 asparges           Asparagus officinalis L. 

 slørasparges         Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 

 nøgen havre          Avena nuda L. 

 havre             Avena sativa L., Avena byzantina 

                K. Koch. 

 begonie            Begonia spp. 

 berberis           Berberis spp. 

 foderbede           Beta vulgaris L., var. crassa Mansf. 

 bladbede           Beta vulgaris L., var. vulgaris 

 rødbede            Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. 

 bougainvillea         Bougainvillea spp. 

 kålroe            Brassica napus L. 

                var. napobrassica (L.) Rchb. 

 raps             Brassica napus L. 

 knudekål           Brassica oleracea L. 

                convar. acephala (DC.) 

                Alef. var. gongylodes L. 

 fodermarvkål         Brassica oleracea L. convar. 

                acephala (DC.) Alef. 

                var. medullosa Thell. 

 grønkål            Brassica oleracea L. convar. 

                acephala (DC.) Alef. 

                var. sabellica L. 

 blomkål            Brassica oleracea L. 

                convar. botrytis (L.) 

                Alef. var botrytis L. 

 hvidkål            Brassica oleracea L. convar. 

                capitata (L.) Alef. var alba DC. 

 rødkål            Brassica oleracea L. convar. 

                capitata (L.) Alef. var. rubra DC. 

 savoykål           Brassica oleracea L. convar. 

                capitata (L.) Alef. var. sabauda L. 

 rosenkål           Brassica oleracea L. convar. 

                oleracea var. gemmifera DC. 

 kinakål            Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 

 rybs             Brassica rapa L. var. 

                silvestris (Lam.) Briggs 

 majroe            Brassica rapa L. var. rapa. 

 turnips            Brassica rapa L. var. rapa. 

 spansk peber (* 2)      Capsicum annuum L. 

 kommen            Carum carvi L. 

 dværgcypres          Chamaecyparis spp. 

 krysanthemum         Chrysanthemum spp. 

 endivie            Cichorium endiva L. 

 cikorie            Cichorium intybus L. 

 melon             Cucumis melo L. 

 agurk             Cucumis sativus L. 

 centnergræskar        Cucurbita maxima Duch. 

 mandelgræskar         Cucurbita pepo L. 

 kvæde             Cydonia spp. 

 almindelig kamgræs      Cynosurus cristatus L. 

 hundegræs           Dactylis glomerata L. 

 gulerod            Daucus carota L. 

 havenellike          Dianthus caryophyllus L. 

 dieffenbachia         Dieffenbachia Schott 

 koralranke          Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch 

 Kristi tornekrone       Euphorbia milii Desm. og hybrider 

                heraf 

 julestjerne          Euphorbia pulcherrima Willd. ex. 

                Klotzsch 

 exacum            Exacum spp. 

 almindelig boghvede      Fagopyrum esculentum Moench 

 svingel            Festuca spp. 

 havejordbær          Fragaria x ananassa Duch. 

 freesia            Freesia spp. 

 fuchsia            Fuchsia spp. 

 gerbera            Gerbera L. 

 julerose           Helleborus L. 

 ridderstjerne (amaryllis)   Hippeastrum Herb. 

 byg              Hordeum vulgare L. 

 hyacint            Hyacinthus orientalis L. 

 balsamin           Impatiens spp. 

 ene              Juniperus spp. 

 kalanchoe           Kalanchoe Adans. 

 salat             Lactuca sativa L. 

 karse             Lepidium sativum L. 

 hør              Linum usitatissimum L. 

 rajgræs            Lolium spp. 

 hvid lupin          Lupinus albus L. 

 smalbladet lupin       Lupinus angustifolius L. 

 gul lupin           Lupinus luteus L. 

 tomat             Lycopersicon lycopersicum (L.) 

                Karst. ex. Farw. 

 æble (* 1)          Malus sylvestris Miller 

 katost            Malva spp. 

 levkøj            Matthiola spp. 

 humlesneglebælg        Medicago lupulina L. 

 lucerne            Medicago sativa L. 

 sandlucerne          Medicago x varia Martyn 

 narcis            Narcissus L. 

 opiatvalmue          Papaver somniferum L. 

 pastinak           Pastinaca sativa L. 

 pelargonie          Pelargonium L'Herit. ex Ait . 

                (inkl. hybrider af P. grandiflorum, 

                P. zonale & P. peltatum ) 

 rodpersille          Petroselinum crispum (Mill.) 

                Nym. ex A. W. Hill ssp. tuberosum 

                (Bernh. ex Rchb.) Soo. 

 kruspersille         Petroselinum crispum (Mill.) 

                Nym. ex A. W. Hill ssp. crispum 

 pralbønne           Phaseolus coccineus L. 

 bønne             Phaseolus vulgaris L. 

 knoldrottehale        Phleum bertolonii DC. 

 timothe            Phleum pratense L. 

 ært              Pisum sativum L. 

 rapgræs            Poa spp. 

 buskpotentil         Potentilla fruticosa L. 

 sødkirsebær (* 1)       Prunus avium (L.) L. 

 surkirsebær (* 1)       Prunus cerasus L. 

 blomme (* 1)         Prunus domestica L. 

 pære             Pyrus communis L. 

 ræddike            Raphanus sativus L. var. niger 

                (Mill.) S. Kerner 

 olieræddike          Raphanus sativus .L. var. oleiformis 

                Pers. 

 radis             Raphanus sativus L. 

 rabarber           Rheum rhabarbarum L. 

 ledkaktus, 

  herunder påske- og 

  pinsekaktus         Rhipsalidopsis Britt. et 

                Rose og hybrider heraf 

 rododendron, 

  herunder azalea       Rhododendron spp. 

 solbær            Ribes nigrum L. 

 ribs             Ribes niveum Lindley 

                Ribes sylvestre (Lam.) 

                Mert. & W. D. J. Koch 

 stikkelsbær          Ribes uva-crispa L. 

 rose             Rosa L. 

 brombær            Rubus fruticosus L. 

 hindbær            Rubus idaeus L. 

 saintpaulia          Saintpaulia ionantha H. Wendl. 

 skorzoner           Scorzonera hispanica L. 

 ledkaktus, 

  herunder november- og 

  julekaktus         Schlumbergera Lem. og hybrider heraf 

 rug              Secale cereale L. 

 gul sennep          Sinapis alba L. 

 aubergine (* 2)        Solanum melongena L. 

 kartoffel           Solanum tuberosum L. 

 fredslilje (spathiphyllum)  Spathiphyllum spp. 

 spinat            Spinacia oleracea L. 

 streptocarpus         Streptocarpus x hybridus Voss 

 thuja             Thuja spp. 

 alsikekløver         Trifolium hybridum L. 

 rødkløver           Trifolium pratense L. 

 hvidkløver          Trifolium repens L. 

 triticale           x Triticosecale Wittmack 

 alm. hvede          Triticum aestivum L. emend. 

                Fiori et Paoletti 

 durumhvede          Triticum durum Desf. 

 tulipan            Tulipa L. 

 elm (* 2)           Ulmus L. 

 amerikansk blåbær       Vaccinium corymbosum L. og 

                hybrider heraf 

 blåbær            Vaccinium myrtillus L. 

 vårsalat (* 2)        Valerianella locusta (L.) Laterr. 

 valsk bønne          Vicia faba L. 

 hestebønne          Vicia faba L. 

 fodervikke          Vicia sativa L. 

 majs             Zea mays L. 

Redaktionel note
 • (* 2) Den nævnte art har ikke tidligere været inddraget under beskyttelsesordningen.
 • (* 1) Inklusive grundstammer.