Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer


§ 1

I bekendtgørelse nr. 337 af 17. juni 1988 om tilsætningsstoffer til foderstoffer foretages følgende ændringer:

1. Forskrifterne vedrørende tilsætningsstofferne EØF-Nr. E 672, E 670, E 671, E 850 og E 851 affattes som vist i bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 1988.

Landbrugsministeriet, den 10. august 1988

P. M. V.

N. BERNSTEIN

/M. Ginnerup-Nielsen

Bilag 1 side 22(a)

EØF-nr. Tilsætnings- Dyreart Maksi- Største indhold Bestemmelser stoffer mum I. E. pr. g af i øvrigt alder fuldfoder- blanding eller daglig ration H Vitaminer, provitaminer og lignende virkende stoffer, som er beskrevet kemisk entydigt

E 672 1. Vitamin A slagte- 20 Alle kyllinger foderstoffer andre dyrearter eller dyre- kategorier 2. Vitamin D

E 670 Vitamin D2 Smågrise 10 Kun Samtidig i anven- mælke- delse er- af stat- vitamin ninger D3 forbudt Svin 2 Kalve 10 Kun i mælke- erstat- ninger Kvæg 4 Får 4 Hovbærende dyr 4 Øvrige dyrearter 2 (undtagen fjerkræ)

Bilag 1 side 23(a)

EØF-nr. Tilsætnings- Dyreart Maksi- Største indhold Bestemmelser stoffer mum I. E. pr. g af i øvrigt alder fuldfoder- blanding eller daglig ration

E 671 Vitamin D3 Smågrise 10 Kun i Samtidig mælke- anven- er- delse af stat- vitamin ninger D2 forbudt Svin 2 Kalve 10 Kun i mælke- erstat- ninger Kvæg 4 Får 4 Hovbærende dyr 4 Slagtekyllinger 5 Kalkuner 5 Fjerkræ i øvrigt 3 Øvrige dyrearter 2 3. Alle Alle dyrearter Alle foder- stoffer i stoffer gruppen undtagen vitamin A og vitamin D

Bilag 1 side 28

EØF-

Nr. Tilsæt- Kemisk Dyreart Maksimum- Mind- Stør- Bestemmelser nings- beteg- eller alder ste ste i øvrigt stoffer nelse, dyre- ind- ind- Beskri- kategori hold hold velse mg/kg af fuldfodret

E

850 Carbadox Methyl- Smågrise 4 måneder 20 50 Anvendelse 3(2-quino- de sidste xalinyl- fire uger methylen) før slagt- carbazat-N1, ning er N4-dioxid forbudt. Mindste Maksimal renhed: støvmængde 96 % afgivet Den til- under hånd- ladte tering tilbedred- bestemt nings- efter karak- Stauber- teristika: - Heubach- indhold metoden: af 0,1 mikro- carbadox; gram højst 10 % Carbadox. - mindste stabilitet: 24 måneder - calcium- priopionat: 01-0,5 % - calcium- silicat: 5 % - bærestof: sojamel indeholdende 7 % sojaolie

E

851 Olaqu- indox 2-ØN-2' Smågrise 4 måneder 15 50 Anvendelse -(hydro- 4 måneder 50(1) 100(1) de sidste xyethyl)- fire uger carba- før slagt- moylø-3- ning er methyl- forbudt qu-inox- Maksimal alin-N1, støvmængde N4-dioxid afgivet Mindste under renhed: 98 % håndtering Den tilladte bestemt tilbered- efter ningskarak- Stauber- teristika: Heubach- - indhold metoden: af olaqu- 0,1 mikro- indox: gram højst 10 % Olaquindox. - mindst stabilitet: 24 måneder - bærestof: calcium- carbonat indeholdende 1,5 % poly- ethylen- glycogly- cerinri- cinoleat

Officielle noter

Ingen