Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælterne omkring Lolland og Falster


I medfør af § 25, stk. 3, og § 42, stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri fastsættes:

§ 1. Intet fiskeri må finde sted nærmere end 300 meter fra udløbet af følgende åer og vandløb:

  • 1) Flintinge å, Lolland.
  • 2) Fribrødre å, Falster.
  • 3) Gundslev å, Falster.
  • 4) Tingsted å, Falster.
  • 5) Marebæk kanal, Falster.
  • 6) Hunse å, Lolland.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er det i månederne august, september, oktober og november tilladt at anvende ovenvandsruser til fangst af blankål i de i stk. 1 nævnte fredningsbælter, såfremt redskabets munding og fangarme vender mod strømmen, og redskabet anmeldes til fiskerikontrollen.

Stk. 3. Der fastsættes ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbælterne.

§ 2. Ud over de i § 1, stk. 1 nævnte fredningsbælter findes der i farvandet omkring Lolland og Falster ikke fredningsbælter i henhold til lov om saltvandsfiskeri.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelsen i § 1, stk. 1 og stk. 2, straffes med bøde.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1988.

Fiskeriministeriet, den 29. august 1988

LARS P. GAMMELGAARD

/Jørn Laustrup

Officielle noter

Ingen