Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælte ved Kilen v. Struer


I medfør af § 25, stk. 1, pkt. 5, stk. 3 og § 42, stk. 2, i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri, bestemmes:

§ 1. Ved indvandet Kilen v. Struer, fastsættes et fredningsbælte bestående af kanalen der forbinder indvandet med Limfjorden, og indenfor udmundingen et vandområde med en udstrækning på 60 m regnet fra kanalens udmunding i Kilen, hvori fiskeri er forbudt.

Stk. 2. Der fastsættes ingen gennemgangsstrækning til fredningsbæltet.

Stk. 3. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse, der viser fredningsbæltet indenfor og udenfor udmundingen af indvandet. Fredningsbælterne er markeret ved skravering.

§ 2. Overtrædelse af § 1, stk. 1 straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1988.

Fiskeriministeriet, den 29. august 1988

LARS P. GAMMELGAARD

/Jørn Laustrup

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen