Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0060
 
32003L0062
 
32003L0069
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 184 af 20. marts 2003 om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1 under punktet Bogstavhenvisning ændres betydningen af »m « for chlormequat til følgende: »Chlormequat i pærer: tidsbegrænset til den 31. juli 2006. Fra den 1. august 2006: 0,05* « .

2. I bilag 1 under punktet Bogstavhenvisning indsættes følgende pesticidrester med angivelse af frist under p : »acibendazol-S-methyl, amitrol, cinidon-ethyl, cyclanilid, cyhalofopbutyl, diquat, ethofumesat, famoxadon, fenhexamid, florasulam, flumioxazin, iprovalicarb, isoproturon, matalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pyraflufenethyl og sulfosulfuron alle med samme frist (14. juli 2007) « .

3. I bilag 1 indsættes under punktet Talhenvisninger følgende: »69) Summer af ethofumesat og metabolitten 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methan sulphonat udtrykt som ethofumesat, 70) Summen af cinidonethyl og dets E-isomerer udtrykt som cinidonethyl « og »71) Summen af cyhalofopbutyl og dets frie syrer « .

4. I bilag 2 under hovedgruppen »Kernefrugter friske, tørrede, ubehandlede og frosne, uden tilsat sukker « under maksimalgrænseværdien for »chlormequat « i »Pærer« indsættes »0,3 « . Samtidig udgår i det angivne felt maksimalgrænseværdien på »0,5 « .

5. I bilag 2 under hovedgruppen »Bær og småfrugter I, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker « under maksimalgrænseværdien for »kresoximmethyl « i »Jordbær, dyrkede « indsættes »1p « . Sam Samtidig udgår i det angivne felt maksimalgrænseværdien på »0,2p « .

6. I bilag 2 under hovedgruppen »Rod- og knoldgrøntsager, friske, tørrede, frosne, ubehandlede « under maksimalgrænseværdien for »maneb « i »Radiser « indsættes »2 « . Samtidig udgår i det angivne felt maksimalgrænseværdien på »0,2 « .

7. I bilag 2 under hovedgruppen »Løg , friske, tørrede, frosne, ubehandlede « under maksimalgrænseværdien for »maneb « i »Forårsløg « indsættes »1 « . Samtidig udgår i det angivne felt maksimalgrænseværdien på »0,05* « .

8. I bilag 2 indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer grænseværdier for de pågældende stoffer på de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 1 angivne grænseværdier.

9. I bilag 3 indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer grænseværdier for de pågældende stoffer på de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 2 angivne grænseværdier.

10. I bilag 4A indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 3 til denne bekendtgørelse.

11. I bilag 4B indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 4 til denne bekendtgørelse.

12. I b ilag 6 indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 5 til denne bekendtgørelse.

13. I bilag 6 indsættes følgende note: »24) Summen af thiamethoxam og metabolitten CGA 322704 udtrykt som thiamethoxam « .

14. I bilag 7 tilføjes ved henvisningen til »Tolylfluanid « følgende: »(dog ikke for tomater, æbler, pærer, jordbær, hindbær, brombær, ribs og solbær jf. bilag 6)« .

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2003.

Stk. 2. For så vidt angår følgende pesticidrester træder grænseværdierne dog først i kraft den 1. juli 2004: fentinhydroxid, fentinacetat og chlorfenapyr.

Fødevaredirektoratet, den 21. juli 2003

P.D.V.
E.B.
Henrik G. Jensen

/Tanja Jørgensen


Bilag 1


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

CITRUSFRUGTER

Appelsiner

Citroner

Grapefrugter

Lime

Mandariner,
clementiner og lign.
krydsninger

Pomelo

Andre

Acibenzolar-S-methyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Amitrol

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Azoxystrobin

1

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenapyr

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Cinidonethyl 70)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Clofentezin

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Cyclanilid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Cyhalofopbutyl 71)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Diquat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Ethofumesat 69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Famoxadon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Fenhexamid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Fentin acetat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Fentin hydroxid

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Florasulam

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Flumioxazin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Hexaconazol

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Iprovalicarb

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Isoproturon

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Lambda-
cyhalothrin

 

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,02*

Metalaxyl-M

0,5p

 

 

 

 

 

 

 

Myclobutanil

3

 

 

 

 

 

 

 

Picolinafen

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Prosulfuron

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Pyraflufenethyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Sulfosulfuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

TRÆNØDDER med skal eller afskallede

 

TRÆ-
NØDDER

Acjou-nød-
der

Hassel-
nødder

Kastanjer

Kokos-
nød-
der

Macad-
mia-
nødder

Mandler

Para-
nød-
der

Pecan-
nød-
der

Pinje-
kerner

Pistcie-
nødder

Val-
nød-
der

Andre

Acibenzolar-S-methyl

 

 

0,1*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02*p

Amitrol

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoxystrobin

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenapyr

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinidonethyl 70)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clofentezin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclanilid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyhalofopbutyl 71)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diquat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethofumesat 69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famoxadon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenhexamid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentin acetat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentin hydroxid

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florasulam

0,1*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flumioxazin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexaconazol

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iprovalicarb

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoproturon

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambda-
cyhalothrin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalaxyl-M

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myclobutanil

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picolinafen

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosulfuron

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyraflufenethyl

0,1*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfosulfuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

KERNEFRUGTER
Friske, tørrede, ubehandlede, frosne,
uden tilsat sukker

STENFRUGTER
Friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

 

KERNE-
FRUGTER

Kvæder

Pærer

Æbler

Andre

STEN-
FRUGTER

Abrikoser

Blommer

Ferskner,
nektariner
og lign.
krydsninger

Kirsebær

Andre

Acibenzolar-S-methyl

0,02p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Amitrol

0,01*p

 

 

 

 

0,01*p

 

 

 

 

 

Azoxystrobin

0,05*

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Chlorfenapyr

0,05*

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Cinidon-
ethyl 70)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Clofentezin

0,5

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0,02*

Cyclanilid

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Cyhalofop-
butyl 71)

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Diquat

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Ethofumesat 69)

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Famoxadon

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Fenhexamid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

2p

 

5p

0,05*p

Fentin acetat

0,05*

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Fentin
hydroxid

0,05*

 

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

Florasulam

0,01*p

 

 

 

 

0,01*p

 

 

 

 

 

Flumioxazin

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Hexaconazol

 

 

0,1

0,1

0,02*

0,02*

 

 

 

 

 

Iprovalicarb

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Isoproturon

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Lambda-
cyhalothrin

0,1

 

 

 

 

 

0,2

 

0,2

 

0,1

Metalaxyl-M

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Myclobutanil

0,5

 

 

 

 

 

0,3

0,5

0,5

1

0,02*

Picolinafen

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

Prosulfuron

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Pyraflufen-
ethyl

0,02*p

 

 

 

 

0,02*p

 

 

 

 

 

Sulfosulfuron

0,05*p

 

 

 

 

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER I, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅ-
FRUGTER

Spisedruer
og druer til vin

Spise-
druer

Druer
til vin

Jordbær,
dyrkede

Stængel-
frugter,
dyrkede

Brom-
bær

Hind-
bær

Kor-
bær

Logan-
bær

Andre

Acibenzolar-S-methyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitrol

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoxystrobin

 

2

 

 

2

 

3

3

 

 

0,05*

Chlorfenapyr

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinidon-
ethyl 70)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clofentezin

 

 

0,02*

1

2

 

3

3

 

 

0,3

Cyclanilid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyhalofopbutyl 71)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diquat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethofumesat 69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famoxadon

 

2p

 

 

0,02*p

0,02*p

 

 

 

 

 

Fenhexamid

 

5p

 

 

5p

10p

 

 

 

 

 

Fentin acetat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentin
hydroxid

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florasulam

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flumioxazin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexaconazol

 

0,1

 

 

0,2

0,02*

 

 

 

 

 

Iprovalicarb

 

2p

 

 

0,05*p

0,05*p

 

 

 

 

 

Isoproturon

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambda-
cyhalothrin

 

0,2

 

 

0,5

0,02*

 

 

 

 

 

Metalaxyl-M

 

1p

 

 

0,3p

0,02*p

 

 

 

 

 

Myclobutanil

 

1

 

 

1

0,02*

 

 

 

 

 

Picolinafen

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosulfuron

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyraflufenethyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfosulfuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER II, friske, tørrede, frosne, ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅ-
FRUGTER

Andre små-frugter
og bær, dyrkede

Blåbær
(Vaccin myrtil)

Ribs og
solbær

Stikkels-
bær

Trane-
bær

Andre

Vildtvoksende
bær og frugter

Acibenzolar-S-methyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Amitrol

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Azoxystrobin

 

0,05*

 

 

 

 

 

0,05*

Chlorfenapyr

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Cinidon-
ethyl 70)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Clofentezin

 

 

 

0,5

 

 

0,02*

0,02*

Cyclanilid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Cyhalofop-
butyl 71)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Diquat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Ethofumesat 69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Famoxadon

 

0,02*p

 

 

 

 

 

0,02*p

Fenhexamid

 

 

5p

5p

5p

 

0,05*p

0,05*p

Fentin acetat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Fentin
hydroxid

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Florasulam

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

Flumioxazin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Hexaconazol

 

0,02*

 

 

 

 

 

0,02*

Iprovalicarb

 

0,05*p

 

 

 

 

 

0,05*p

Isoproturon

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Lambda-
cyhalothrin

 

 

 

0,1

0,1

 

0,02*

0,2

Metalaxyl-M

 

0,02*p

 

 

 

 

 

0,02*p

Myclobutanil

 

 

 

1

1

 

0,02*

0,02*

Picolinafen

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Prosulfuron

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Pyraflufen-
ethyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Sulfosulfuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

DIVERSE FRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

DIVERSE FRUGTER

Ana-
nas

Avoca-
doer

Bana-
ner

Dad-
ler

Fig-
ner

Gra-nat-
æbler

Kiwi

Kum-
quat

Litchi-
blom-
mer

Mango

Oli-
ven

Pa-
paya

Passi-
ons-
frugter

Andre

Acibenzolar-S-methyl

 

 

 

0,1p

 

 

 

 

 

 

0,5p

 

 

 

0,02*p

Amitrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05p

 

 

0,01*p

Azoxystrobin

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05*

Chlorfenapyr

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinidonethyl 70)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clofentezin

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclanilid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyhalofopbutyl 71)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diquat

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethofumesat 69)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famoxadon

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenhexamid

 

 

 

 

 

 

 

10p

 

 

 

 

 

 

0,05*p

Fentin acetat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentin hydroxide

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florasulam

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flumioxazin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexaconazol

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02*

Iprovalicarb

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoproturon

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambda-
cyhalothrin

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalaxyl-M

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myclobutanil

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02*

Picolinafen

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosulfuron

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyraflufen-
ethyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfosulfuron

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

 

RØDDER
OG
KNOLDE

Gule-
rødder

Jord-
skokker

Knold-
selleri

Kål-
  roer

Maj-
roer

Pasti-
nakker

Peber-
rod

Per-
sille-
rod

Radiser

Rød-beder

Skorzo-
nerrod

Søde
kar-
tofler

Yams

Andre

Acibenzolar-S-methyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitrol

0,01*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoxystrobin

 

0,2

 

0,3

 

 

0,2

0,2

0,2

 

 

0,2

 

 

0,05*

Chlorfenapyr

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinidonethyl 70)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clofentezin

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclanilid

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyhalofop-
butyl 71)

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diquat

0,05*p