Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plantenyheder

(Artsfortegnelse)


Efter § 1, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 866 af 23. december 1987 om

plantenyheder, fastsættes:

§ 1. De arter, der er nævnt i bilaget, er omfattet af beskyttelsesordningen i loven.

Stk. 2. Beskyttelsen af nyheder af

 • 1) boghvede, triticale,
 • 2) aubergine, kinakål, spansk peber, vårsalat,
 • 3) blåbær, brombær, ribs, solbær, stikkelsbær,
 • 4) aeschynanthus, asters, begonie, klokke, klematis, dieffenbachia, fuchsia, gerbera, hyacint, inkalilje (alstromeria), julerose, kalanchoe, Kristi tornekrone, narcis, potentil, ridderstjerne (amaryllis), saintpaulia og tulipan samt
 • 5) elm

er betinget af, at prøvedyrkningen foretages i et andet medlemsland af den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. december 1989.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 714 af 25. november 1988 om beskyttelse af plantenyheder (artsfortegnelse).

Landbrugsministeriet, den 17. november 1989

Laurits Tørnæs

/ Lene Knudsen

Bilag

 

                 Artsfortegnelse 

 aeschynanthus           Aeschynanthus Jack. 

 hvene               Agrostis spp. 

 allamanda             Allamanda cathartica L. 

 skalotteløg            Allium ascalonicum L. 

 kepaløg              Allium cepa L. 

 porre               Allium porrum L. 

 purløg              Allium schoenoprasum L. 

 inkalilje (alstroemeria)     Alstroemeria spp. 

 dild               Anethum graveolens L. 

 kørvel              Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 

 selleri (knold- og bladselleri)  Apium graveolens L. 

 peberrod             Armoracia rusticana Ph. Gærtn., 

                 B. Mey. et Scherb. 

 asparges             Asparagus officinalis L. 

 slørasparges           Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 

 asters (* 2)           Aster L. 

 nøgen havre            Avena nuda L. 

 havre               Avena sativa L., Avena byzantina 

                 K. Koch. 

 begonie              Begonia spp. 

 berberis             Berberis spp. 

 foderbede             Beta vulgaris L., var. crassa 

                 Mansf. 

 bladbede             Beta vulgaris L., var. vulgaris 

 rødbede             Beta vulgaris L. var. conditiva 

                 Alef. 

 bougainvillea           Bougainvillea spp. 

 kålroe              Brassica napus L. var. 

                  napobrassica (L.) Rchb. 

 raps               Brassica napus L. 

 knudekål             Brassica oleracea L. convar. 

                  acephala (DC.) Alef. var 

                  gongylodes L. 

 fodermarvkål           Brassica oleracea L. convar. 

                  acephala (DC.) Alef. var. 

                  medullosa Thell. 

 grønkål              Brassica oleracea L. convar. 

                  acephala (DC.) Alef. var. 

                  sabellica L. 

 blomkål              Brassica oleracea L. convar. 

                  botrytis (L.) Alef. var botrytis L. 

 hvidkål              Brassica oleracea L. convar. 

                  capitata (L.) Alef. var alba DC. 

 rødkål              Brassica oleracea L. convar. 

                  capitata (L.) Alef. var. rubra DC. 

 savoykål             Brassica oleracea L. convar. 

                  capitata (L.) Alef. var. sabauda L. 

 rosenkål             Brassica oleracea L. convar. 

                  oleracea var. gemmifera DC. 

 kinakål              Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 

 rybs               Brassica rapa L. var. silvestris 

                 (Lam.) Briggs 

 majroe              Brassica rapa L. var. rapa. 

 turnips             Brassica rapa L. var. rapa. 

 klokke              Campanula L. 

 spansk peber           Capsicum annuum L. 

 kommen              Carum carvi L. 

 dværgcypres            Chamaecyparis spp. 

 krysanthemum           Chrysanthemum spp. 

 endivie              Cichorium endiva L. 

 cikorie              Cichorium intybus L. 

 klematis             Clematis L. 

 melon               Cucumis melo L. 

 agurk               Cucumis sativus L. 

 centnergræskar          Cucurbita maxima Duch. 

 mandelgræskar           Cucurbita pepo L. 

 kvæde               Cydonia spp. 

 almindelig kamgræs        Cynosurus cristatus L. 

 hundegræs             Dactylis glomerata L. 

 gulerod              Daucus carota L. 

 havenellike            Dianthus caryophyllus L. 

 dieffenbachia           Dieffenbachia Schott 

 koralranke            Euphorbia fulgens Karw. ex. 

                 Klotzsch 

 Kristi tornekrone         Euphorbia milii Desm. og hybrider 

                 heraf 

 julestjerne            Euphorbia pulcherrima Willd. ex. 

                 Klotzsch 

 exacum              Exacum spp. 

 almindelig boghvede        Fagopyrum esculentum Moench 

 svingel              Festuca spp. 

 havejordbær            Fragaria x ananassa Duch. 

 freesia              Freesia spp. 

 fuchsia              Fuchsia spp. 

 gerbera              Gerbera L. 

 julerose             Helleborus L. 

 ridderstjerne (amaryllis)     Hippeastrum Herb. 

 byg                Hordeum vulgare L. 

 hyacint              Hyacinthus orientalis L. 

 balsamin             Impatiens spp. 

 ene                Juniperus spp. 

 kalanchoe             Kalanchoe Adans. 

 salat              Lactuca sativa L. 

 karse               Lepidium sativum L. 

 hør                Linum usitatissimum L. 

 rajgræs              Lolium spp. 

 hvid lupin            Lupinus albus L. 

 smalbladet lupin         Lupinus angustifolius L. 

 gul lupin             Lupinus luteus L. 

 tomat               Lycopersicon lycopersicum (L.) 

                 Karst. ex. Farw. 

 æble1)              Malus sylvestris Miller 

 katost              Malveceae p.p. 

 levkøj              Matthiola spp. 

 humlesneglebælg          Medicago lupulina L. 

 lucerne              Medicago sativa L. 

 sandlucerne            Medicago x varia Martyn 

 narcis              Narcissus L. 

 opiatvalmue            Papaver somniferum L. 

 pastinak             Pastinaca sativa L. 

 pelargonie            Pelargonium L'Herit. ex Ait. 

                 (inkl. hybrider af P. grandiflorum, 

                 P. zonale & P. peltatum) 

 rodpersille           Petroselinum crispum (Mill.) Nym. 

                 ex A. W. Hill ssp. tuberosum 

                 (Bernh. ex Rchb.) Soo. 

 kruspersille           Petroselinum crispum (Mill.) Nym. 

                 ex A. W. Hill ssp. crispum 

 pralbønne            Phaseolus coccineus L. 

 bønne               Phaseolus vulgaris L. 

 knoldrottehale          Phleum bertolonii DC. 

 timothe              Phleum pratense L. 

 ært                Pisum sativum L. 

 rapgræs              Poa spp. 

 buskpotentil           Potentilla fruticosa L. 

 sødkirsebær (* 1)         Prunus avium (L.) L. 

 surkirsebær (* 1)         Prunus cerasus L. 

 blomme (* 1)           Prunus domestica L. 

 pære               Pyrus communis L. 

 ræddike              Raphanus sativus L. var. niger 

                 (Mill.) S. Kerner 

 olieræddike            Raphanus sativus L. var. 

                  oleiformis Pers. 

 radis               Raphanus sativus L. 

 rabarber             Rheum rhabarbarum L. 

 ledkaktus,            Rhipsalidopsis Britt. et Rose og 

 herunder påske- og pinsekaktus  hybrider heraf 

 rododendron,           Rhododendron spp. 

 herunder azalea 

 solbær              Ribes nigrum L. 

 ribs               Ribes niveum Lindley 

                 Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & 

                 W. D. J. Koch 

 stikkelsbær            Ribes uva-crispa L. 

 rose               Rosa L. 

 brombær              Rubus fruticosus L. 

 hindbær              Rubus idaeus L. 

 saintpaulia            Saintpaulia ionantha H. Wendl. 

 skorzoner             Scorzonera hispanica L. 

 ledkaktus,            Schlumbergera Lem. og hybrider 

 herunder november- og julekaktus heraf 

 rug                Secale cereale L. 

 gul sennep            Sinapis alba L. 

 aubergine             Solanum melongena L. 

 kartoffel             Solanum tuberosum L. 

 fredslilje (spathiphyllum)    Spathiphyllum spp. 

 spinat              Spinacia oleracea L. 

 streptocarpus           Streptocarpus x hybridus Voss 

 thuja               Thuja spp. 

 alsikekløver           Trifolium hybridum L. 

 rødkløver             Trifolium pratense L. 

 hvidkløver            Trifolium repens L. 

 triticale             x Triticosecale Wittmack 

 alm. hvede            Triticum aestivum L. emend. Fiori 

                 et Paoletti 

 durumhvede            Triticum durum Desf. 

 tulipan              Tulipa L. 

 elm                Ulmus L. 

 amerikansk blåbær         Vaccinium corymbosum L. og 

                 hybrider heraf 

 blåbær              Vaccinium myrtillus L. 

 vårsalat             Valerianella locusta (L.) Laterr. 

 valsk bønne            Vicia faba L. 

 hestebønne            Vicia faba L. 

 fodervikke            Vicia sativa L. 

 majs               Zea mays L. 

(* 1) Inklusive grundstammer.

(* 2) Den nævnte art har ikke tidligere været inddraget under beskyttelsesordningen.

Officielle noter

Ingen