Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plantenyheder

(artsfortegnelse)


Efter § 1, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 866 af 23. december 1987 om plantenyheder, fastsættes:

§ 1. De arter, der er nævnt i bilaget, er omfattet af beskyttelsesordningen i loven.

Stk. 2. Beskyttelsen af nyheder af

 • 1) boghvede, triticale,
 • 2) aubergine, kinakål, spansk peber, vårsalat,
 • 3) blåbær, brombær, ribs, solbær, stikkelsbær,
 • 4) aeschynanthus, begonie, klokke, klematis, dieffenbachia, fuchsia, gerbera, hyacint, inkalilje (alstromeria), julerose, kalanchoe, Kristi tornekrone, narcis, potentil, ridderstjerne (amaryllis), saintpaulia og tulipan samt
 • 5) elm

er betinget af, at prøvedyrkningen foretages i et andet medlemsland af den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 302 af 9. juni 1988 om beskyttelse af plantenyheder (artsfortegnelse).

Landbrugsministeriet, den 25. november 1988

LAURITS TØRNÆS

/Lene Knudsen

Bilag

 

               Artsfortegnelse 

 aeschynanthus        Aeschynanthus Jack. 

 hvene            Agrostis spp. 

 allamanda          Allamanda cathartica L. 

 skalotteløg         Allium ascalonicum L. 

 kepaløg           Allium cepa L. 

 porre            Allium porrum L. 

 purløg           Allium schoenoprasum L. 

 inkalilje (alstroemeria)  Alstroemeria spp. 

 dild            Anethum graveolens L. 

 kørvel           Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 

 selleri (knold- og 

 bladselleri)        Apium graveolens L. 

 peberrod          Armoracia rusticana Ph. Gærtn., B. 

               Mey. et Scherb. 

 asparges          Asparagus officinalis L. 

 slørasparges        Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 

 nøgen havre         Avena nuda L. 

 havre            Avena sativa L., Avena byzantina K. 

               Koch. 

 begonie           Begonia spp. 

 berberis          Berberis spp. 

 foderbede          Beta vulgaris L., var. crassa Mansf. 

 bladbede          Beta vulgaris L., var. vulgaris 

 rødbede           Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. 

 bougainvillea        Bougainvillea spp. 

 kålroe           Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

               Rchb. 

 raps            Brassica napus L. 

 knudekål          Brassica oleracea L. convar. 

               acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. 

 fodermarvkål        Brassica oleracea L. convar. 

               acephala (DC.) Alef. var. medullosa 

               Thell. 

 grønkål           Brassica oleracea L. convar. acephala 

               (DC.) Alef. 

               var. sabellica L. 

 blomkål           Brassica oleracea L. convar. 

               botrytis (L.) Alef. var botrytis L. 

 hvidkål           Brassica oleracea L. 

               convar. capitata (L.) Alef. var alba DC. 

 rødkål.           Brassica oleracea L. 

               convar. capitata (L.) Alef. var. 

               rubra DC. 

 savoykål          Brassica oleracea L. convar. capitata 

               (L.) Alef. var. sabauda L. 

 rosenkål          Brassica oleracea L. convar. oleracea 

               var. gemmifera DC. 

 kinakål           Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 

 rybs            Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

               Briggs 

 majroe           Brassica rapa L. var. rapa. 

 turnips           Brassica rapa L. var. rapa. 

 klokke * 2)         Campanula L. 

 spansk peber        Capsicum annuum L. 

 kommen           Carum carvi L. 

 dværgcypres         Chamaecyparis spp. 

 krysanthemum        Chrysanthemum spp. 

 endivie           Cichorium endiva L. 

 cikorie           Cichorium intybus L. 

 klematis * 2)        Clematis L. 

 melon            Cucumis melo L. 

 agurk            Cucumis sativus L. 

 centnergræskar       Cucurbita maxima Duch. 

 mandelgræskar        Cucurbita pepo L. 

 kvæde            Cydonia spp. 

 almindelig kamgræs     Cynosurus cristatus L. 

 hundegræs          Dactylis glomerata L. 

 gulerod           Daucus carota L. 

 havenellike         Dianthus caryophyllus L. 

 dieffenbachia        Dieffenbachia Schott 

 koralranke         Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch 

 Kristi tornekrone      Euphorbia milii Desm. og hybrider heraf 

 julestjerne         Euphorbia pulcherrima Willd. ex. 

               Klotzsch 

 exacum           Exacum spp. 

 almindelig boghvede     Fagopyrum esculentum Moench 

 svingel           Festuca spp. 

 havejordbær         Fragaria x ananassa Duch. 

 freesia           Freesia spp. 

 fuchsia           Fuchsia spp. 

 gerbera           Gerbera L. 

 julerose          Helleborus L. 

 ridderstjerne (amaryllis)  Hippeastrum Herb. 

 byg             Hordeum vulgare L. 

 hyacint           Hyacinthus orientalis L. 

 balsamin          Impatiens spp. 

 ene             Juniperus spp. 

 kalanchoe          Kalanchoe Adans. 

 salat            Lactuca sativa L. 

 karse            Lepidium sativum L. 

 hør             Linum usitatissimum L. 

 rajgræs           Lolium spp. 

 hvid lupin         Lupinus albus L. 

 smalbladet lupin      Lupinus angustifolius L. 

 gul lupin          Lupinus luteus L. 

 tomat            Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. 

               ex. Farw. 

 æble * 1)          Malus sylvestris Miller 

 katost           Malvaceae p.p. 

 levkøj           Matthiola spp. 

 humlesneglebælg       Medicago lupulina L. 

 lucerne           Medicago sativa L. 

 sandlucerne         Medicago x varia Martyn 

 narcis           Narcissus L. 

 opiatvalmue         Papaver somniferum L. 

 pastinak          Pastinaca sativa L. 

 pelargonie         Pelargonium L'Herit. ex Ait. (inkl. 

               hybrider af P. grandiflorum, P. zonale 

               & P. peltatum) 

 rodpersille         Petroselinum crispum (Mill.) Nym. 

               ex A. W. Hill ssp. tuberosum (Bernh. 

               ex Rchb.) Soo. 

 kruspersille        Petroselinum crispum (Mill.) Nym. 

               ex A. W. Hill ssp. crispum 

 pralbønne          Phaseolus coccineus L. 

 bønne            Phaseolus vulgaris L. 

 knoldrottehale       Phleum bertolonii DC. 

 timothe           Phleum pratense L. 

 ært             Pisum sativum L. 

 rapgræs           Poa spp. 

 buskpotentil        Potentilla fruticosa L. 

 sødkirsebær * 1)        Prunus avium (L.) L. 

 surkirsebær * 1)        Prunus cerasus L. 

 blomme * 1)          Prunus domestica L. 

 pære            Pyrus communis L. 

 ræddike           Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) 

               S. Kerner 

 olieræddike         Raphanus sativus L. 

               var. oleiformis Pers. 

 radis            Raphanus sativus L. 

 rabarber          Rheum rhabarbarum L. 

 ledkaktus,         Rhipsalidopsis Britt. et Rose og 

  herunder påske- og    hybrider heraf 

  pinsekaktus 

 rododendron,herunder azalea Rhododendron spp. 

 solbær           Ribes nigrum L. 

 ribs            Ribes niveum Lindley 

               Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W. D. J. 

               Koch 

 stikkelsbær         Ribes uva-crispa L. 

 rose            Rosa L. 

 brombær           Rubus fruticosus L. 

 hindbær           Rubus idaeus L. 

 saintpaulia         Saintpaulia ionantha H. Wendl. 

 skorzoner          Scorzonera hispanica L. 

 ledkaktus, herunder     Schlumbergera Lem. og hybrider heraf 

  november- og julekaktus 

 rug             Secale cereale L. 

 gul sennep         Sinapis alba L. 

 aubergine          Solanum melongena L. 

 kartoffel          Solanum tuberosum L. 

 fredslilje (spathiphyllum) Spathiphyllum spp. 

 spinat           Spinacia oleracea L. 

 streptocarpus        Streptocarpus x hybridus Voss 

 thuja            Thuja spp. 

 alsikekløver        Trifolium hybridum L. 

 rødkløver          Trifolium pratense L. 

 hvidkløver         Trifolium repens L. 

 triticale          x Triticosecale Wittmack 

 alm. hvede         Triticum aestivum L. emend. Fiori et 

               Paoletti 

 durumhvede         Triticum durum Desf. 

 tulipan           Tulipa L. 

 elm             Ulmus L. 

 amerikansk blåbær      Vaccinium corymbosum L. og hybrider 

               heraf 

 blåbær           Vaccinium myrtillus L. 

 vårsalat          Valerianella locusta (L.) Laterr. 

 valsk bønne         Vicia faba L. 

 hestebønne         Vicia faba L. 

 fodervikke         Vicia sativa L. 

 majs            Zea mays L. 

Officielle noter

(* 1) Inklusive grundstammer.

(* 2) Den nævnte art har ikke tidligere været inddraget under beskyttelsesordningen.